Państwo skupuje zniszczone grunty od rolników

Państwo skupuje zniszczone grunty od rolników

fot. sxc
W ramach programu wykupu gruntów zniszczonych przez powódź w 2010 r., starostwo w Płocku (Mazowieckie) odkupiło od rolników na rzecz Skarbu Państwa kolejnych pięć nieruchomości w gminie Słubice. Program prowadzony jest od 2011 r. i potrwa do końca 2012 r.

Jak poinformowała rzeczniczka starostwa płockiego Dagmara Kobla-Antczak, obecnie za kwotę 796 tys. zł wykupione zostały grunty o łącznej powierzchni ponad 8,5 ha, położone w miejscowości Świniary.

Dotychczas w miejscowościach Świniary oraz Wiączemin Polski wykupiono w sumie 17 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 50,7 ha za kwotę 2 mln 534 tys. zł. Do wykupienia pozostało jeszcze około 20 ha.

Są to grunty lub działki z zabudowaniami położone w gminie Słubice pod Płockiem, na które podczas powodzi w 2010 r. Wisła naniosła grubą warstwę piachu i mułu rzecznego. Zgodnie z założeniami programu, po wykupieniu na rzecz Skarbu Państwa tereny te mają być sukcesywnie zalesiane.

Kobla-Antczak przypomniała, że wykup gruntów zniszczonych przez powódź w gminie Słubice będzie prowadzony do końca 2012 r. Zaznaczyła przy tym, że większość gruntów objętych programem została już wykupiona.

Wszystkie środki finansowe na wykup nieruchomości w gminie Słubice pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW). Program realizowany jest w oparciu o porozumienie z lutego 2011 r.

W kwietniu starostwo płockie wystąpiło do WFOŚiGW o zwiększenie kwoty na wykup gruntów popowodziowych objętych programem o 181 tys. zł do kwoty 3 mln 593 tys. zł. Konieczność zwiększenia środków wynikała z nowych wycen gruntów. Chodziło m.in. o uwzględnienie inflacji, różnicy w cenach ziemi i opłat notarialnych. Poprzednie wyceny gruntów zniszczonych przez powódź w gminie Słubice utraciły ważność z końcem 2011 r.

Wykupu gruntów, po uzyskaniu zgody wojewody mazowieckiego, dokonuje starosta płocki ze środków zarezerwowanych przez WFOŚiGW - starosta zawiera z rolnikami dwustronne umowy, które uwzględniają przekazanie gruntów w zarząd Lasom Państwowym.

W 2011 r. w ramach procedury sprzedaży gruntów na rzecz Skarbu Państwa konieczna okazała się korekta ich wcześniejszych wycen, gdyż w niektórych przypadkach uwzględniano wartość upraw czasowych, np. zboża, które było na polach w momencie powodzi. Tymczasem rolnicy dostali już odszkodowania w 2010 r. z tego tytułu. Korekty nie wymagały wyceny uwzględniające uprawy wieloletnie, np. sady.

Podstawą wyceny gruntów jest ich wartość przed zniszczeniem. Rolnicy, którzy wystawiają grunty na sprzedaż, muszą przedstawić oświadczenie, że nie uzyskali wcześniej rekompensat bądź odszkodowania za grunty zniszczone przez powódź z innego źródła ze środków publicznych.

Pod koniec maja 2010 r. powodzie dotknęły gminę Słubice i sąsiednią - Gąbin - po przerwaniu przez Wisłę wału przeciwpowodziowego w Świniarach oraz na początku czerwca tego roku, gdy rzeką spływała druga fala wezbraniowa. W obu gminach zalanych zostało ponad 20 miejscowości i około 6 tys. ha, zamieszkałych przez 4 tys. osób. Ewakuowano wtedy ponad 2,5 tys. osób oraz ponad 2,3 tys. zwierząt.

eb, pap

Czytaj także

 0