"Polska zagospodarowuje wolność ciężką pracą"

"Polska zagospodarowuje wolność ciężką pracą"

Prezydent Bronisław Komorowski i prezydent Szwajcarii Eveline Widmer-Schlumpf w Bernie (fot. PAP/Jacek Turczyk)
Fundamentem współpracy polsko-szwajcarskiej powinna być gospodarka – powiedział w Bernie prezydent Bronisław Komorowski. Według niego współpraca ta ma potencjał, który można wykorzystać dla dobra Europy i całej wspólnoty międzynarodowej.

Prezydent wraz z małżonką Anną Komorowską rozpoczął dwudniową oficjalną wizytę w Szwajcarii. Pierwszym jej punktem było otwarcie forum ekonomicznego w Zurychu poświęconego polskiemu rynkowi inwestycyjnemu. Następnie Komorowski udał się do Berna, gdzie odbyło się spotkanie z Radą Federalną, czyli szwajcarskim rządem. - Dzisiaj fundamentem współpracy i przyjaźni między państwami i narodami (Polski i Szwajcarii) może być i powinna być współpraca w kwestiach gospodarczych – powiedział Komorowski, przemawiając przed Radą Federalną.

Komorowski stwierdził, że odzyskaną w 1989 r. wolność Polska zagospodarowuje przede wszystkim „ciężką pracą, wolnym rynkiem, dążeniem do zamożności obywateli”. Zwrócił uwagę, że Polska jest szóstą gospodarką w UE. - Staramy się też brać na siebie liczącą się część odpowiedzialności za przyszłość europejskiego projektu – powiedział Komorowski. Według niego, Polska stoi na stanowisku, że przyszłość Europy jest oparta na integracji.

- Cieszymy się, że Szwajcaria – tak przywiązana do swojej suwerenności i jednocześnie słusznie tak dumna ze swojej tradycji budowania związkowego organizmu politycznego – utrzymuje bliskie i intensywne relacje z jednoczącą się Europą i jej państwami członkowskimi, w tym także z Polską - oświadczył prezydent.

Komorowski wyraził przekonanie, że współpraca polsko-szwajcarska, „oparta na solidnych podstawach, na doświadczeniu historycznym, na ideowych wyborach”, ma w sobie istotny potencjał, który może być wykorzystany zarówno dla dobra Europy, jak i całej wspólnoty międzynarodowej. Jak zaznaczył, Szwajcaria jest trzecim po USA partnerem gospodarczym UE i wyprzedza pod tym względem m.in. Rosję i Japonię. Związki Szwajcarii z UE wzmacnia też uczestnictwo Berna w układzie z Schengen – dodał prezydent.

Komorowski wyraził przekonanie, że przyszłość każdego kraju europejskiego, w tym Polski i Szwajcarii, może być pomyślna tylko wtedy, gdy pomyślna będzie przyszłość integrującej się Europy. Według prezydenta, sytuacja w trudnym okresie, jaki przeżywa UE, "prowadząca często do zwątpienia w sens czy przyszłość integracji, wymaga od nas tym większych wysiłków na rzecz pokonania partykularyzmów i odradzających się nacjonalizmów”. Według prezydenta Europa wyjdzie z obecnego kryzysu wzmocniona, bardziej zjednoczona i bardziej konkurencyjna.

Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, przewodnicząca Rady Federalnej Eveline Widmer-Schlumpf podkreśliła, że Polskę i Szwajcarię łączy znacznie więcej niż tylko barwy narodowe. Wyraziła radość, że w ostatnich latach doszło do znacznego wzmocnienia i zintensyfikowania relacji między naszymi krajami, w tym relacji gospodarczych. Zwróciła też uwagę, że z Komorowskim rozmawiała już m.in. podczas forum ekonomicznego w Davos.

zew, PAP

Czytaj także

 0