"Euro - potrzebne działania Premiera"

"Euro - potrzebne działania Premiera"

fot. sxc
- Premier Donald Tusk powiedział wczoraj w Brukseli rzecz niemal oczywistą, ale dla nas całkiem fundamentalną: "Polska, aby odgrywać ważną rolę w Unii Europejskiej musiałaby być, i powinna być, członkiem strefy euro" - ocenił prezes BCC Marek Goliszewski.
Goliszewski twierdzi, że za wejściem do tej strefy przemawiają, oprócz powodów politycznych, również argumenty gospodarcze: niskie stopy procentowe od kredytów, także tych hipotecznych, eliminacja ryzyka kursowego i większa atrakcyjność kraju dla inwestorów zagranicznych.

 "W ostatnich dwóch latach reformy wewnętrzne w tej strefie okazały się możliwe i skuteczne,  praktycznie eliminujące ryzyko jakiegoś wielkiego kryzysu, czy wręcz rozpadu. Powoli powraca kwestia dalszego rozszerzania sie strefy i  jej umocnienia w konkurencji z głównymi, starymi i nowymi, graczami w gospodarce światowej" - podkreślił.    

Prezes BCC zauważył, że "premier wypowiedział również zdania, które są niejasne lub wręcz wewnętrznie sprzeczne". - Z jednej strony, że Polska  powinna szybko zdecydować się na ustalenie terminu wejścia do strefy euro, jednak zaraz dodał, że decyzja w ciągu najbliższych miesięcy powinna dotyczyć jedynie deklaracji, czy chcemy dążyć do uczestnictwa w strefie euro czy nie. O co tu chodzi?  Przecież  taką deklarację już złożyliśmy, podpisując traktat akcesyjny do Unii Europejskiej! Polacy tę deklarację już zaakceptowali w referendum.  Teraz jest tylko problem spełnienia warunków i kalendarza działań z tym związanych - ocenił.

eb

Czytaj także

 0