Buzek: bezpieczeństwo energetyczne Polski to węgiel i gaz łupkowy

Buzek: bezpieczeństwo energetyczne Polski to węgiel i gaz łupkowy

Jerzy Buzek (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
– Jeżeli Unia Europejska ma być bezpieczna energetycznie, musi skorzystać ze wszystkich zasobów, którymi dysponuje. W przypadku Polski to węgiel i gaz łupkowy, jeśli potwierdzą się dane o jego dostępności. Powinno się to jednak robić w oparciu o najnowsze technologie chroniące środowisko. To przekaz płynący z Parlamentu Europejskiego – mówił Jerzy Buzek, jego były przewodniczący, podczas przemówienia inaugurującego X Kongres Nowego Przemysłu.
To wyraźna zmiana w unijnej retoryce, gdyż do tej pory ochrona środowiska była kwestią absolutnie nadrzędną. Obecnie mówi się o znalezieniu równowagi między zapisanym w traktatach europejskich prawem każdego kraju do kształtowania własnego miksu energetycznego, a wspólnym zadaniem ochrony środowiska.

Zdaniem prof. Jerzego Buzka, w Brukseli coraz bardziej staje się jasne, że polityka klimatyczna nie może być lansowana za wszelką cenę. Powinna uwzględniać stan gospodarki każdego kraju oraz sytuację kryzysową w Europie. Trzeba jednak pokazać, że produkując energię myśli się także  o konieczności ochrony przed efektem cieplarnianym.


– Europa potrzebuje reindustrializacji – przekonywał na X Kongresie Nowego Przemysłu Jerzy Buzek. Wszystko w trosce o wzrost gospodarczy i powodzenie mieszkańców Starego Kontynentu. Usługi  i inżynieria finansowa nie zastąpią produkcji. Rola przemysłu jest w Europie zbyt mała. W dobie kryzysu dowiedzieliśmy się o tym dobitnie. Musi to być jednak przemysł nowy i innowacyjny – mówił.

Jerzy Buzek nawiązał też do planów budowy wspólnego rynku energetycznego w Europie, którego jest współautorem. Przed Europą staje coraz większa konieczność konkurowania z USA czy Chinami  i koszty energii są w tym przypadku fundamentalne. Tymczasem, jeśli w polityce energetycznej UE nic się nie zmieni, cena energii elektrycznej w Europie będzie za 10 lat o 50 proc. wyższa niż w USA  i o 300 proc. wyższa niż w Chinach.

Stworzenie przez rząd dobrego prawa energetycznego, to zdaniem Zdzisława Gawlika, wiceministra skarbu państwa, największe wyzwanie jakie w tym zakresie stoi przed rządem. Na X Kongresie Nowego Przemysłu nakreślił przy tym trzy zasadnicze cele, do których osiągnięcia dąży rząd. Są nimi: bezpieczeństwo dostaw energii, dostępność cenowa energii oraz zmniejszenie niekorzystnego wpływu wytwarzania energii na środowisko naturalne.

Wiceminister skarbu państwa zaznaczył, że tym samym działania rządu powinny skutkować ograniczeniem importochłonności polskiej energetyki, zapewnieniem maksymalnego pokrycia zapotrzebowania na energię krajowymi jednostkami energetycznymi oraz dywersyfikację źródeł energii. Zdzisław Gawlik podkreślił, że bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia tych celów mają nowe inwestycje energetyczne.

– Pewnych decyzji inwestycyjnych nie da się odkładać na nie wiadomo jak odległy czas – stwierdził.
Wiceminister skarbu wymienił listę inwestycji, które są w toku lub będą realizowane w nieodległej przyszłości. – Priorytetowy jest niewątpliwie projekt Opole. Zakładamy, że 15 grudnia 2013 roku zostanie wydane pozwolenie na rozpoczęcie związanych z nim prac budowlanych – ocenił Zdzisław Gawlik. – Projekt ten pokazał skalę trudności przy uzyskiwaniu zgód administracyjnych oraz to, że otoczenie prawne dla takich inwestycji jest na razie niewystarczające – stwierdził przedstawiciel resortu skarbu.


Dodał przy tym, że podmioty decydujące się na duże inwestycje energetyczne mogą liczyć na wsparcie rządu, a szczególnie ze strony spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe. – PIR jest otwarty na wszelkie projekty, które zostaną przygotowane przez firmy energetyczne – zadeklarował na X Kongresie Nowego Przemysłu Zdzisław Gawlik.
Wiceminister skarbu zaznaczył także, że spółki należące do Skarbu Państwa będą sukcesywnie zwiększać nakłady na poszukiwania gazu łupkowego. – Niewątpliwie zwiększy to możliwości w zakresie efektywnego prowadzenia odwiertów – ocenił.

Na nadmierne obciążenie kosztami wynikającymi z polityki klimatycznej Unii Europejskiej zwróciła też uwagę Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki. Jej zdaniem europejski rynek energii powinien być tak modyfikowany, by poprzez liberalizację był wolny od praktyk monopolistycznych. Dowodziła na X Kongresie Nowego Przemysłu, że polityka energetyczna wymaga rewizji, tym bardziej, że jest wykorzystywana instrumentalnie przez niektóre kraje wspólnoty. 

– Widzimy, że część państw traktuje politykę klimatyczną jako narzędzie promocji własnego, wyżej rozwiniętego przemysłu oraz środek do realizacji celów polityki zagranicznej – powiedziała Grażyna Henclewska. – Takie postępowanie trzeba wyeliminować, jeśli chcemy zbudować naprawdę konkurencyjny i zrównoważony rynek energii. 
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej wymaga także namysłu choćby z tego powodu, że to nie Europa jest głównym emitentem CO2 na świecie – dodała. 


Zdaniem Grażyny Henclewskiej za pozytywny przykład rozwijania polityki energetycznej mogą służyć Stany Zjednoczone. Nie dość, że odżywają tam dotychczasowe sektory przemysłu energetycznego, to jeszcze dokonuje się rewolucja łupkowa, która może zmienić mapę energetyczną świata. 
– Ten proces może sprawić, że dotychczasowi główni dostawcy gazu na świecie stracą na znaczeniu – oceniła wiceminister gospodarki. 


Grażyna Henclewska podkreśliła też, że Polska aktywnie uczestniczy w budowie wspólnego rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej, przede wszystkim przez intensywną rozbudowę infrastruktury przesyłowej, zwłaszcza interkonektorów oraz połączeń z budowanym właśnie terminalem LNG
w Świnoujściu. 
– Działania te wzmacniają na przyszłość naszą pozycję negocjacyjną względem Rosji przy kolejnym negocjowaniu dostaw gazu z jej terytorium – zaznaczyła wiceminister gospodarki.


Grażyna Henclewska zadeklarowała także, że Ministerstwo Gospodarki skupia się na tym, by dostęp do nowej infrastruktury gazowej miała jak największa liczba podmiotów. – Przyniesie to niewątpliwą korzyść odbiorcom gazu – stwierdziła.

Zmiana akcentów, jaka dokonała się w myśleniu o polityce energetycznej przewijała się
w wystąpieniach innych dyskutantów X Kongresu Nowego Przemysłu. Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos, podkreślił konieczny prymat polityki energetycznej UE uwzględniającej koszty wytwarzania energii nad polityką klimatyczną narzucającą eliminację poszczególnych paliw.

Na gospodarcze konsekwencje tej polityki – przede wszystkim związane z dynamicznym wzrostem OZE – zwrócił uwagę Robert Stelmaszczyk, prezes RWE Stoen Operator. Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, radził, jak ograniczyć zagrożenie blackoutem w okresie między wyłączeniem przestarzałych mocy wytwórczych, a zakończeniem rozpoczętych dopiero inwestycji w nowoczesne bloki. 


Janusz Steinhoff, były minister gospodarki, wicepremier w rządzie Jerzego Buzka, zachęcał do oddzielenia funkcji regulacyjnych i własnościowych, podkreślając przy tym konieczność rozwiązań stymulujących inwestycje w energetyce wytwórczej. 


Jacek Murawski, wiceprezes PGNiG ds. finansowych i IT, wyraził gotowość inwestowania
w generację gazową w różnych modelach biznesowych „mimo pewnych turbulencji czasowych". 


– Potrzebujemy tylko stabilnych reguł i polityki umożliwiającej inwestycje; z całą resztą sobie poradzimy – przekonywali przedstawiciele największych inwestorów w polskiej energetyce: Paweł Orlof, członek zarządu Enea i Wojciech Ostrowski, wiceprezes PGE Polska Grupa Energetyczna.

Kongres Nowego Przemysłu to organizowana od 10 lat konferencja poświęcona strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii. Celem Kongresu jest wspieranie pozytywnych inicjatyw i działań wpływających na zmiany w sektorze energetycznym, gazowym i paliwowym.
X Kongres Nowego Przemysłu odbył się w dniach 16-17 października 2013 r. w Warszawie.
***
Wśród tematów X Kongresu Nowego Przemysłu znalazły się m.in.: polityka energetyczna Unii Europejskiej (aktualne cele i założenia, wspólny rynek energii a bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty, wpływ założeń polityki klimatyczno-energetycznej na perspektywy rozwoju gospodarek krajów członkowskich, sytuacja w przededniu Szczytu Klimatycznego), polityka energetyczna Polski (rola państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, fakty i pożądane działania, obszary i poziom zaangażowania państwa w sektorze paliwowo-energetycznym, polityka energetyczna Polski wobec celów i oczekiwań Unii Europejskiej, nowy miks energetyczny dla Polski w związku
z weryfikacją polityki energetycznej i debatą nad rozwiązaniami klimatycznymi po roku 2020 oraz energetyka atomowa – rewizja terminu czy zamrożenie projektu?) oraz nowe regulacje dla sektora energii, inteligentna energetyka, polityka ochrony klimatu a emisja CO2, scenariusze dla gospodarki, inwestycje w sektorze wytwarzania energii oraz inwestycje liniowe w energetyce.

Pierwszy dzień X Kongresu Nowego Przemysłu zwieńczy uroczystość wręczenia wyróżnień „Człowiek
z Energią”. Redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl oraz internauci uhonorowali osoby, których praca, idee i poglądy istotnie wpłynęły w ostatnich 10 latach na kształt polskiego sektora energetyczno-paliwowego i wytrzymują próbę czasu.

Drugi dzień X Kongresu Nowego Przemysłu to panele i dyskusje o scenariuszach dla rynku gazu, energetyce jądrowej, gazie łupkowym, energetyce odnawialnej w nowych realiach oraz górnictwie
i energetyce.

Kongres Nowego Przemysłu to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Poświęcony jest strategicznym zmianom zachodzącym w polskim sektorze energii (energetyka/gaz). Organizatorem Kongresu Nowego Przemysłu jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem:
http://www.wnp.pl/konferencje/2124.html

Czytaj także

 0

Czytaj także