Ujawniono tajemnicę państwową. 1/5 gruntów w Chinach silnie skażona

Ujawniono tajemnicę państwową. 1/5 gruntów w Chinach silnie skażona

Ujawniono tajemnicę państwową. 1/5 gruntów w Chinach silnie skażona (fot.sxc.hu)
Ministerstwo ochrony środowiska Chin przeprowadziło badania w latach 2005-2013. Wykazały one, że niemal jedna piąta gruntów rolnych w tym kraju jest silnie zanieczyszczona. W składzie gleby wykryto kadm, nikiel i arsen.
W 16.1 procent gleb Chin i 19.4 procent jej gruntów ornych wykryto silne skażenia. Wykryte pierwiastki, kadm, nikiel i arsen, są niezwykle toksyczne dla środowiska i człowieka. Dotychczas informacje te sklasyfikowane były jako tajemnica państwowa. Badanie objęło dwie trzecie powierzchni Chin. Poprzednie tego typu przedsięwzięcie zrealizowano w roku 1986 i 1990. Wykazały one wówczas dużo niższy poziom skażenia.

„Trudno być optymistą co do stanu gleby w całym kraju. Ze względu na długi okres intensywnego rozwoju przemysłowego i wysokich emisji zanieczyszczeń, w niektórych regionach kraju znacznie pogorszyła się jakość ziemi i podniosło się zanieczyszczenie gleby” – oznajmiło ministerstwo.

kl, TVN Meteo

Czytaj także

 2
  • kazio IP
    Kupujmy chiński czosnek miód, truskawki.
    Dobrze, że u nas przynajmniej mamy własne jabłka.