CSR - nowoczesna filozofia biznesu

CSR - nowoczesna filozofia biznesu

CSR należy traktować jak współczesną filozofię prowadzenia biznesu, która może zapewnić przewagę i konkurencyjność rynkową. W T-Mobile Polska tak właśnie się do niej podchodzi.

Od kilku lat na polskim rynku można obserwować rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – ang. corporate social responsibility). Proces ten zachodzi na wielu płaszczyznach. Szkoleni są specjaliści – na wyższych uczelniach powstają nowe kierunki związane z zarządzaniem CSR. Coraz więcej firm informuje o prowadzonych projektach w tym zakresie, dzięki czemu są znane trendy panujące na rynku. Z kolei branża marketingowa nagradza najlepsze realizacje takich projektów. Jedno jest pewne: obawy, że CSR będzie w Polsce jedynie sezonową modą, zostały rozwiane. Czy jednak można mówić o tym, że rynek jest już w pełni dojrzały i świadomy roli, zadań i znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu?

WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA BIZNESU

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja zarządzania opierająca się na synergii między społecznym, środowiskowym i ekonomicznym aspektem funkcjonowania firmy. Bazuje ona na przejrzystości prowadzonych działań, budowaniu zaufania, a tym samym długo falowych relacji zarówno z otoczeniem zewnętrznym, jak i ze środowiskiem wewnętrznym organizacji. Firma odpowiedzialna społecznie to taka, która z jednej strony pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia, z drugiej zaś – wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich sferach swojej działalności. Ważne jest, by zrozumieć to, że CSR powinna stanowić integralną część strategii biznesowej firmy. Społeczną odpowiedzialność należy traktować jak współczesną filozofię prowadzenia biznesu, która może zapewnić przewagę i konkurencyjność rynkową.

CSR powinna wynikać z rozumienia roli społecznej, jaką odgrywa dana firma w codziennym funkcjonowaniu, dostarczaniu usług i produktów, a także w szeroko rozumianym otoczeniu społecznym. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko szeroko zakrojone działania biznesowe – to umiejętność słuchania i odpowiadania na potrzeby otoczenia, to również działania mające na celu ocieplanie wizerunku firmy przez zaangażowanie w problemy społecznie istotne. W Polsce takie podejście nadal nie jest powszechne, jednak na rynku są firmy, które mogą stanowić wzór dla innych.

OD TEORII DO DOBREJ PRAKTYKI

Jednym z wartych uwagi przykładów budowania relacji jako sposobu na prowadzenie biznesu i osiąganie przewagi konkurencyjnej jest firma telekomunikacyjna T-Mobile Polska. Jest ona częścią obecnej w 50 krajach grupy Deutsche Telekom, której doświadczenia dotyczące prowadzenia działań z zakresu CSR są bardzo bogate. To, co istotne, to fakt, że każda firma należąca do grupy DT w swojej strategii ma wpisane zasady CSR, które nakazują jej działać w biznesie etycznie i zgodnie z obowiązującym prawem. T-Mobile Polska dąży do budowania wzajemnego zaufania i przejrzystości, zarówno w relacjach ze środowiskiem wewnętrznym, jak i z otoczeniem zewnętrznym organizacji. W firmie działa wolontariat pracowniczy – w jego ramach pracownicy realizują projekty grantowe. Każdy pracownik miał możliwość pomocy podopiecznym Fundacji Mam Marzenie. Od 2013 r. pracownicy T-Mobile Polska spełnili kilkadziesiąt dziecięcych marzeń. Każde z nich było inne, każde wyjątkowe, a możliwość uczestnictwa w ich realizacji stanowiło bezcenną lekcję otwartości na potrzeby innych.

– Najważniejsze działania z zakresu CSR, jakie podejmuje firma, to te, które angażują ludzi, a nie tylko stanowią swojego rodzaju standard pracy w T-Mobile. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana powinna mieć swoje podstawy wewnątrz organizacji. Dlatego też dbamy o to, by nasi pracownicy rozumieli, czym jest CSR, i mogli się angażować w podejmowane w jej ramach działania – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w T-Mobile Polska.

KILOMETRY POMOCY

Dla T-Mobile zasadniczą kwestią było stworzenie projektu CSR, który wynikałby z idei nowoczesnego telekomu: umożliwiania ludziom dzielenia się emocjami oraz wspólnego przeżywania ważnych chwil dzięki wykorzystaniu mobilnych technologii. I taka właśnie jest ogólnopolska akcja społeczna „Pomoc mierzona kilometrami”, która dla całej firmy ma bardzo duże znaczenie. Jej założenia są proste – biegając, spacerując, jeżdżąc na rolkach, rowerze, a także uprawiając sport na wózkach inwalidzkich, można nie tylko dbać o własną formę, lecz także pomagać innym.

W tym roku odbyła się już druga edycja akcji, która wokół szczytnej idei pomagania dzieciom niepełnosprawnym ruchowo zgromadziła ponad 534 tys. osób aktywnych fizycznie, w tym setki pracowników firmy T-Mobile Polska. Co dwa tygodnie, od 14 czerwca do 28 września, T-Mobile stawiał przed uczestnikami akcji nowe kilometrowe wyzwanie, którego pokonanie równało się przekazaniu określonego wsparcia finansowego na rzecz podopiecznych Fundacji TVN „Nie jesteś sam”. Uczestnikom tegorocznej akcji „Pomoc mierzona kilometrami” udało się przebyć dystans blisko 80 mln km, a tym samym przekazać milion złotych na rehabilitację i protezy dla dzieci.

POŁĄCZYĆ WSZYSTKICH

T-Mobile prowadzi również inne działania zewnętrzne z zakresu CSR. Celem firmy jest stwarzanie jak najlepszych warunków do komunikacji międzyludzkiej, do której każda osoba powinna mieć równy dostęp. Dlatego też obecnie telekom rozpoczął akcję „Łączymy wszystkich – wszędzie!”, której wynikiem będzie wprowadzenie wielu udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a także dla ludzi z dysfunkcją słuchu lub wzroku. – Obecnie dostosowujemy punkty sprzedaży T-Mobile Polska do zaleceń rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udogodnień świadczonych przez dostawców usług telekomunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Ale dla T-Mobile to również rozpoczęcie pracy nad zmianą świadomości w podejściu do niepełnosprawności oraz nad dostarczaniem pomocnych rozwiązań ułatwiających codzienność osobom niepełnosprawnym – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w T-Mobile Polska.

T-Mobile pracuje nad ofertą przeznaczoną dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku. Firma podjęła także współpracę z Migam.org, największą na polskim rynku firmą wykorzystującą innowacyjne technologie w działaniach na rzecz osób niesłyszących. W ramach tej współpracy zostanie zaprezentowana aplikacja Kinect Translator umożliwiająca komunikację z osobą niesłyszącą. System będzie w stanie rozpoznawać gesty języka migowego i zamieniać je na tekst lub mowę, jak również zamieniać język mówiony na język migowy.

T-Mobile wspiera również edukację i rozwój zawodowy osób głuchych. 15 października w Warszawie ruszyły pierwsze z cyklu kilkunastu szkoleń edukacyjnych dla osób głuchych – kurs na młodszego web developera. Głównym celem tych szkoleń jest edukacja oraz pomoc w rozwoju zawodowym osobom z dysfunkcją słuchu. Dodatkowo firma zaangażuje się w tłumaczenie filmów fabularnych na język migowy, aby w ten sposób przybliżyć osobom niesłyszącym współczesną kulturę. Te i inne przykłady działań z zakresu CSR podejmowanych przez T-Mobile Polska pokazują, że jest to firma, która poprzez zaangażowanie w kwestie społecznie istotne buduje zaufanie i relacje ze swoim otoczeniem, a tym samym – swoją konkurencyjność. �

Okładka tygodnika WPROST: 47/2014
Więcej możesz przeczytać w 47/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0