Deficyt budżetowy we wrześniu niższy niż planowano

Deficyt budżetowy we wrześniu niższy niż planowano

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
-Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 189,19 mld zł do końca września br., czyli 70,1% rocznego planu - poinformowało Ministerstwo Finansów, podczas gdy deficyt wyniósł 31,13 mld złotych, czyli 67,6 proc. planu przewidzianego na cały rok.
W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 136,77 mld zł (68,6% rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 46,54 mld zł (73,2% planu), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 19,21 mld zł (78,3% planu), zaś od osób fizycznych - 31,97 mld zł (72% planu) - podał także resort.

Dochody niepodatkowe w tym okresie zrealizowano w 77,4%, pozyskując 19,99 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 2,15 mln zł (89,7% planu).

Według ostatecznej wersji harmonogramu realizacji budżetu, przedstawionego w kwietniu, deficyt po dziewięciu miesiącach miał wynieść 34,61 mld zł, tj. 75,1% rocznego planu. Dochody w okresie styczeń-wrzesień wyniosły 210,05 mld zł, tj. 70,7% planu. Z kolei wydatki sięgnęły 241,18 mld zł, tj. 70,3% planu, podano w komunikacie.
Przychody z prywatyzacji w tym okresie sięgnęły 33,8 mln zł, tj. 2,8% rocznego planu (wynoszącego wg zapisów budżetowych 1,2 mld zł).

W budżecie państwa na 2015 r. limit wydatków ustalono na 343,28 mld zł, zaś wysokość dochodów - na 297,2 mld zł.

Deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 46,08 mld zł.

(ISBnews)

Czytaj także

 1
  • ciekawy IP
    To dlaczego średni ,dzienny wzrost zadłużania Polski w m-c gwałtownie podskoczył z 253 mln. w sierpniu do 477 mln. nowych długów DZIENNIE w m-cu wrześniu?!