Balcerowicz wspiera Hausnera

Balcerowicz wspiera Hausnera

Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz opowiedział się za przyjęciem planu Hausnera. Powinno to umocnić złotówkę - ocenił.
"Jedyną zasadniczą przyczyną osłabienia się złotego, przy dobrych tendencjach w gospodarce, jest brak zdecydowanego uzdrowienia finansów publicznych. Jeżeli to zostanie zrobione lub w sposób wiarygodny zapoczątkowane, jeśli pakiet ustaw zostanie wprowadzony, to  wprowadzi nas na dobrą ścieżkę i wówczas kurs złotego powinien się umocnić" - powiedział Balcerowicz.

Pozytywnie ocenił kierunek, jaki wyznacza plan Hausnera. "Plan rządowy uzdrowienia finansów publicznych idzie w niezbędnym kierunku, wszystko, co tam jest z zasadniczych rzeczy, jest potrzebne. Oczywiście konieczne są dokładne obliczenia, żeby wiedzieć, czy on wystarczy, jeśli będzie wprowadzony w pełni w życie. W interesie polskiego społeczeństwa jest, by ten plan umacniać, a nie osłabiać" - powiedział.

Balcerowicz opowiedział się za ujednoliceniem stawki podatku VAT, nie określił jednak, jaka kwota byłaby optymalna. "Niezmiernie ważne jest z punktu widzenia ściągalności podatków i unikania nadużyć, ujednolicenie stawki VAT. Większość problemów bierze się stąd, że ma on dużo stawek, (...) co umożliwia manipulację i utrudnia pracę aparatu skarbowego" - powiedział prezes NBP. "Proste, jasne podatki (...) są dla ludzi i gospodarki pozytywne - to, co do zasady. Co do liczb, trzeba obliczyć" - dodał.

Balcerowicz skrytykował jednocześnie pomysł Andrzeja Leppera wykreślenia z  konstytucji zapisu o 60-proc. granicy długu publicznego w stosunku do PKB.

"Ograniczenie na zadłużanie się państwa wprowadza się po to, by nie dopuszczać do narastania niebezpiecznych sytuacji dla finansów państwa i dla całego społeczeństwa. Te pułapy są po to, by ich nie przekraczać" - powiedział.

em, pap

Czytaj także

 0