Bezrobocie poniżej 15 proc.?

Bezrobocie poniżej 15 proc.?

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 2006 roku 14,9 proc. i w porównaniu do września spadła o 0,3 punktu procentowego - szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Spadek stopy bezrobocia - w granicach od 0,6 do 0,1 punktu - odnotowano we wszystkich województwach.

Resort poinformował we wtorek, że liczba bezrobotnych w końcu października 2006 wyniosła 2 mln 301,6 tys. osób i w porównaniu do końca września 2006 spadła o 62 tys. osób ( 2,6 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 471,3 tys. osób, tj. o 18 proc.

W okresie styczeń-październik roku ubiegłego spadek bezrobocia wyniósł 287,5 tys. osób (9,9 proc.).

Procentowy spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwie lubuskim o 3,5 proc. (o 2,6 tys. osób) i śląskim o 3,4 proc. (o 8,3 tys. osób).

W opinii autorów opracowania, sygnałem trwającego ożywienia na rynku pracy jest stabilizacja, a w niektórych województwach nawet spadek liczby nowo rejestrujących się bezrobotnych oraz utrzymująca się duża liczba osób wyrejestrowanych z ewidencji. Powodem było albo znalezienie pracy przez bezrobotnego, albo brak wymaganej gotowości do przyjęcia oferty, oferowanej przez urząd pracy.

Nowe oferty pracy najczęściej zgłaszali drobni pracodawcy, głównie z branży usługowej (praca sezonowa przy produkcji akcesoriów na Wszystkich Świętych). Znaczenie miały też oferty pracy subsydiowanej - zarówno ze środków Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, staże absolwenckie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej) oraz prace społecznie użyteczne.

Resort podał, że liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2006 r. wyniosła 106,7 tys. i w porównaniu do września 2006 spadła o 2,8 tys. (o 2,5 proc.). W październiku 2005 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 83,7 tys. ofert pracy (o 10,2 tys. mniej, niż we wrześniu 2005 r.).

Spadek liczby ofert pracy w październiku 2006 roku odnotowano w ośmiu województwach, przy czym najsilniejszy względny w województwie pomorskim (o 20,5 proc. tj. o 1,9 tys. ofert). W okresie styczeń - październik 2006 roku do urzędów pracy zgłoszono 981,9 tys. ofert pracy, czyli o 205,9 tys. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku (776 tys. ofert).

Od 2003 roku tegoroczny październik charakteryzuje się zdecydowanie najniższym natężeniem bezrobocia: - w październiku 2005 r. stopa bezrobocia wyniosła 17,3 proc.; - w październiku 2004 r. stopa bezrobocia wyniosła 18,7 proc.; - w październiku 2003 r. stopa bezrobocia wyniosła 19,3 proc.

pap, ss

Czytaj także

 0

Czytaj także