Rozszyfrował tajemnicę sprzed 3700 lat. To zmieni historię matematyki

Rozszyfrował tajemnicę sprzed 3700 lat. To zmieni historię matematyki

Tablica Plimpton 332
Tablica Plimpton 332 / Źródło: YouTube / UNSWTV
W 1900 roku w Iraku amerykański archeolog Edgar Banks, który był pierwowzorem dla postaci Indiany Jonesa, odkrył glinianą babilońską tabliczkę. Teraz stała się ona dowodem na to, że to starożytni Babilończycy rozwinęli trygonometrię. Dotychczas za ojca tego działu matematyki uważany był grecki astronom Hipparchos z Nikei.

Gliniana tablica skrywała zagadkę przez 3700 lat. Plimpton 332 przechowywana była w kolekcji Uniwersytetu Columbia. Teraz udało się ją odczytać dr Danielowi Mansfieldowi z Australii.

Do tej pory badacze byli przekonani, że na tablicy znajdują sie trójki pitagorejskie. Zespół z University of New Sout Wales z Sydney pod kierownictwem dr Daniela Mansfielda odkrył teraz, że 4 kolumny i 14 rzędów znaków w glinie przedstawia najstarszy i najbardziej precyzyjny stół trygonometryczny na świecie. Ich zdaniem narzędzie wykorzystywać można było w badaniach geodezyjnych, obliczaniu sposobu budowania świątyń, piramid czy pałaców. Mansfield uważa, że współcześnie tablica może znaleźć zastosowanie w geodezji, edukacji i grafice komputerowej.

Wyniki najnowszych badań wskazują, że Babilończycy, na około 1500 lat przed greckim astronomm Hipparchosem z Nikei, pisali własne tablice trygonometryczne. Trygonometria Babilończyków nie zawiera żadnej z cech naszej współczesnej trygonometrii tj. używanie kątów czy stosowanie przybliżania.

Czytaj także

 3
  • To, ze jakiś nowy asymilant (z nomenklatury książki Baryki) przewyższał wielokrotnie wiedzą współczesnych mu homo sapiens to banał.
    Ciekawym jest w jaki sposób chciał tą wiedzę sobie współczesnym przekazać.
    • Trzeba pokory, wiecej pokory i jeszcze wiecej, wobec osiagniec naszych przodków. I niezmiernej, bezgranicznej pogardy wobec arogancji "nowoczesnych", majacych sie za pepek swiata i miare wszechswiata.