Archeolodzy znaleźli zaginione biblijne miasto. Czy to dowód na historyczność króla Dawida?

Archeolodzy znaleźli zaginione biblijne miasto. Czy to dowód na historyczność króla Dawida?

Archeolodzy odnaleźli biblijne miasto
Archeolodzy odnaleźli biblijne miasto / Źródło: YouTube
Międzynarodowy zespół archeologów odnalazł zaginione biblijne miasto Ziklag. To tam młody Dawid, zanim został królem Izraela miał uciec przed królem Saulem. Odnalezione przez archeologów ślady, w dużej mierze zgadzają się z biblijnym opisem miasta.

O odkryciu poinformował „Times of Israel”. Zgodnie ze wspólnym komunikatem prasowym Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i Izraelskiego Urzędu Starożytności archeolodzy odkryli na stanowisku Khirbet a-Ra'i pozostałości filistyńskiego miasta z XII wieku p.n.e., które z dużym prawdopodobieństwem jest zaginionym biblijnym Ziklagiem.

Miasto Ziklag pojawia się w kilku miejscach w Biblii. Pierwsza księga Samuela opisuje, że to właśnie tam uciekł przed królem Saulem przyszły król Dawid. Dawid na tron wstąpił właśnie po pobycie w tym filistyńskim mieście.

Przez dziesięciolecia archeolodzy szukali lokalizacji nieuchwytnego Ziklagu, jednak żadne z wskazywanych wcześniej miejsc nie odnaleziono śladów kultury filistyńskiej. Takie ślady odnaleziono na stanowisku Khirbet a-Ra'i.

W mieście odnaleziono masywne konstrukcje kamienne i typowe filistyńskie artefakty kulturowe, w tym stylizowaną ceramikę złożoną zgodnie z tradycją w ofierze pod podłogą budynku. Jednak ceramika podobna do tej znalezionej w innych filistyńskich miastach (Aszdodzie, Aszkelonie, Ekronie czy Gat) to nie jedyny dowód na to, że odnalezione miasto to Ziglak.

Według Biblii, Dawid spędził w mieście 14 miesięcy pod patronatem filistyńskiego króla Akisza z Gat, z 600 jego ludźmi i ich rodzinami, i użył go jako bazy do najazdu na sąsiednie ludy. Później miasto miało być zrównane z ziemią przez Amalekitów. I rzeczywiście w odnalezionym mieście archeolodzy znaleźli ślady wielkiego intensywnego pożaru, który je zniszczył, datowane właśnie na czasy biblijnego Dawida.

Później, w Księdze Nehemiasza, miasto jest wspomniane ponownie jako baza dla Żydów, którzy powrócili z Babilonu. I ponownie, na śladach dawnej filistyńskiej osady odnaleziono ślady wiejskiej osady z X wieku pne.

Zgodnie z komunikatem prasowym datowanie metoda węgla C-14 potwierdza ustalenia archeologów. Odkrycie dostarcza nowych dowodów i może ożywić dyskusje o historyczności króla Dawida i jego panowania nad Judeą.

Czytaj także:
Polscy archeolodzy odkryli kilkadziesiąt mumii obok najstarszej piramidy świata

Czytaj także

 1
  • Ciekawe dlaczego tak łatwo zgadzają się na grzebanie w starożytnych miejscach, grobach a w Jedwabnem zabraniają gdy jest to koniecznie potrzebne