Józef Piłsudski, czy polscy politycy? Rozpoznasz, kto wypowiedział te słowa?