Po śmierci Stalina Katowice zmieniły nazwę na znak żałoby. Kolejne trzy lata były Stalinogrodem

Po śmierci Stalina Katowice zmieniły nazwę na znak żałoby. Kolejne trzy lata były Stalinogrodem

Józef Stalin
Józef Stalin / Źródło: Wikipedia / Domena publiczna
Józef Stalin zmarł 5 marca 1953 roku. Dwa dni po jego śmierci Rada Państwa i Rada Ministrów postanowiły uczcić zmarłego przywódcę Związku Radzieckiego i przemianować Katowice na Stalinogród, a województwo katowickie na stalinogrodzkie.

Dwa dni po śmierci Józefa Stalina Rada Państwa i Rada Ministrów postanowiły uczcić zmarłego przywódcę Związku Radzieckiego i przemianować Katowice na Stalinogród, a województwo katowickie na stalinogrodzkie. Przyczyny wyboru akurat tego miasta nie są znane. Wydaje się, że w dużej mierze zadecydował jego przemysłowy charakter.

Zmiana nazwy była wyrazem niemal religijnego kultu, jakim otaczano "Wielkiego Wodza" i "Nauczyciela mas pracujących". Katowice nie były zresztą jedynym miastem, które zostało przemianowane dla uczczenia przywódcy ZSRR. W maju 1953 r. niemieckie Eisenhüttenstadt przemianowano na Stalinstadt.

Śmierć Stalina była początkiem ogromnych zmian w całym bloku wschodnim. Mijały czasy bezwzględnego terroru, który w Polsce stosowano wobec żołnierzy AK, członków antykomunistycznego podziemia oraz wszystkich, którzy mieli inną wizję kraju od wówczas obowiązującej.

Rozliczenie ze stalinowską przeszłością zapoczątkował wygłoszony przez Nikitę Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR referat O kulcie jednostki i jego następstwach, w którym Stalin został oskarżony o "wypaczenia" komunizmu. Zmiana sytuacji politycznej spowodowała przywrócenie śląskiemu miastu jego pierwotnej nazwy 21 października 1956 r.

Autorem tekstu Zmiana nazwy Katowic na Stalinogród na znak żałoby po śmierci Stalinajest BW. Materiał został opublikowany na licencji CC BY-SA 3.0.

Czytaj także:
Polska żałoba po śmierci Stalina. Opuszczone flagi, apele w zakładach i liczne wspomnienia „wodza ludzkości”

Czytaj także

 0