Obrazy Matejki, które powinien znać każdy Polak.
Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie

W naszym quizie sprawdzisz swoją wiedzę o najważniejszych wydarzeniach i postaciach z historii Polski, które Jan Matejko przedstawił na swoich obrazach.
Twój wynik:

1 / 15 Na tym obrazie Matejki przedstawiony jest słynny błazen z epoki jagiellońskiej. Nazywał się:

Na tym obrazie Matejki przedstawiony jest słynny błazen z epoki jagiellońskiej. Nazywał się:
Źródło: Wikimedia Commons
Sowizdrzał
Winnicki
Stańczyk

2 / 15 Ten obraz Matejki przestawia:

Ten obraz Matejki przestawia:
Źródło: Wikimedia Commons
Jana Heweliusza
Mikołaja Kopernika
Galileusza

3 / 15 Tadeusz Rejtan protestuje symbolicznie przeciwko:

Tadeusz Rejtan protestuje symbolicznie przeciwko:
Źródło: Wikimedia Commons
Uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i zniesieniu liberum veto
Trzeciemu rozbiorowi Polski, za sprawą którego Polska zniknęła z mapy
Zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski na sejmie w 1773 roku

4 / 15 Ten obraz przedstawia:

Ten obraz przedstawia:
Źródło: Wikimedia Commons
Jana III Sobieskiego po wiktorii wiedeńskiej
Stefana Batorego po zdobyciu Połocka
Stanisława Żółkiewskiego wkraczającego do Moskwy

5 / 15 To jeden z najpopularniejszych obrazów Matejki. Postać w centrum trzyma w ręce:

To jeden z najpopularniejszych obrazów Matejki. Postać w centrum trzyma w ręce:
Źródło: Wikimedia Commons
Tekst Konstytucji 3 Maja
Akt unii lubelskiej
Tekst powstańczej przysięgi Kościuszki

6 / 15 Ten obraz nosi tytuł:

Ten obraz nosi tytuł:
Źródło: Wikimedia Commons
Hołd ruski
Stefan Batory pod Pskowem
Hołd pruski

7 / 15 Czy na najsłynniejszym polskim obrazie Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” został uwieczniony król Władysław Jagiełło?

Czy na najsłynniejszym polskim obrazie Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” został uwieczniony król Władysław Jagiełło?
Źródło: Wikimedia Commons
Tak, w samym centrum
Tak, w prawym górnym rogu
Nie

8 / 15 Królem ukazanym na tym obrazie jest:

Królem ukazanym na tym obrazie jest:
Źródło: Wikimedia Commons
Stefan Batory
Jan III Sobieski
Zygmunt Stary

9 / 15 Kto wygłasza kazanie na powyższym obrazie?

Kto wygłasza kazanie na powyższym obrazie?
Źródło: Wikimedia Commons
Piotr Skarga
Andrzej Bobola
Antonio Possevino

10 / 15 Zakuwana w kajdany kobieta symbolizuje Polskę tuż po:

Zakuwana w kajdany kobieta symbolizuje Polskę tuż po:
Źródło: Wikimedia Commons
Insurekcji kościuszkowskiej
Powstaniu listopadowym
Powstaniu styczniowym

11 / 15 Ten obraz Matejki symbolicznie przedstawia:

Ten obraz Matejki symbolicznie przedstawia:
Źródło: Wikimedia Commons
Zawarcie unii lubelskiej
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Zatwierdzenie Konstytucji Nihil Novi

12 / 15 Obraz przedstawia pokłon byłego cara Wasyla IV Szujskiego z braćmi przed królem:

Obraz przedstawia pokłon byłego cara Wasyla IV Szujskiego z braćmi przed królem:
Źródło: Wikimedia Commons
Zygmuntem III Wazą
Stefanem Batorym
Zygmuntem Augustem

13 / 15 Postać, która na obrazie „Zaprowadzenie Chrześcijaństwa” opiera się o krzyż to:

Postać, która na obrazie „Zaprowadzenie Chrześcijaństwa” opiera się o krzyż to:
Źródło: Wikimedia Commons
Piast Kołodziej
Bolesław Chrobry
Mieszko I

14 / 15 Ten obraz przedstawia:

Ten obraz przedstawia:
Źródło: Wikimedia Commons
Bitwę pod Racławicami
Konfederację barską
Powstanie listopadowe

15 / 15 To ostatnie wielkie płótno które namalował Matejko przed śmiercią. Przedstawia:

To ostatnie wielkie płótno które namalował Matejko przed śmiercią. Przedstawia:
Źródło: Wikimedia Commons
Śluby Jana Kazimierza
Koronację Zygmunta III Wazy
Elekcję Władysława IV