Historia Polski. Łatwy quiz z polskich wodzów i dowódców polskiego wojska

W historii Polski pojawiło się wielu wodzów i dowódców, którzy znacząco wpływali na dzieje naszego kraju, tej części Europy, czy nawet całego świata. W naszym quizie pytamy o słynnych dowódców polskich wojsk.
Twój wynik:

1 / 18 Bitwa pod Cedynią to bitwa stoczona w X wieku przez:

Mieszka I
Bolesława Chrobrego
Władysława Jagiełłę

2 / 18 Szczerbiec to miecz koronacyjny królów Polski, który według legendy wyszczerbił się po uderzeniu:

W bramy Berlina zdobytego przez Mieszka I
W Złotą Bramę w zdobytym przez Bolesława Chrobrego Kijowie
W bramy obleganej przez Stefana Batorego Moskwy

3 / 18 Kto był głównym dowódcą polskich wojsk w bitwie pod Grunwaldem?

Kazimierz Wielki
Władysław Jagiełło
Stefan Batory

4 / 18 Skąd Jagiełło dowodził wojskami pod Grunwaldem?

Stał w pierwszym szeregu wojsk
Wysyłał rozkazy z Krakowa
Dowodził armią z pobliskiego pagórka

5 / 18 Którego z tych miast Stefan Batory nie zdobył w wojnie o Inflanty z Moskwą?

Połocka
Wielkich Łuk
Smoleńska

6 / 18 Jan Karol Chodkiewicz odniósł w 1605 roku wielkie zwycięstwo nad Szwedami w:

Oblężeniu Pskowa
Bitwie pod Kircholmem
Bitwie pod Oliwą

7 / 18 Bitwę pod Kłuszynem w 1610 roku, która otworzyła polskim wojskom drogę na moskiewski Kreml, zwyciężyły wojska pod bezpośrednim dowództwem:

Zygmunta III Wazy
Stanisława Żółkiewskiego
Królewicza Władysława

8 / 18 Dowódca z czasów potopu szwedzkiego, który jest wymieniany w polskim hymnie to:

Stefan Czarniecki
Stanisław Koniecpolski
Jan Zamoyski

9 / 18 Polskimi wojskami w bitwie pod Wiedniem dowodził:

Stefan Batory
Jan III Sobieski
August II Mocny

10 / 18 Jeden z dowódców konfederacji barskiej, który stał się bohaterem wojny o niepodległość USA to:

Jan Amor Tarnowski
Kazimierz Pułaski
Jan Henryk Dąbrowski

11 / 18 Jego nazwiskiem określa się powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku:

Tadeusz Kościuszko
Józef Poniatowski
Kazimierz Pułaski

12 / 18 Bratanek ostatniego władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, naczelny wódz wojsk polskich Księstwa Warszawskiego i marszałek Francji to:

Stanisław August Poniatowski
Józef Poniatowski
Tadeusz Kościuszko

13 / 18 Twórca Legionów Polskich we Włoszech, który został upamiętniony w polskim hymnie to:

Józef Wybicki
Jan Henryk Dąbrowski
Józef Poniatowski

14 / 18 Dowódcą I Brygady Legionów Polskich w czasie I wojny światowej był

Józef Piłsudski
Józef Haller
Władysław Sikorski

15 / 18 Józef Piłsudski nie był:

Naczelnym Wodzem Armii Polskiej
Marszałkiem Polski
Prezydentem Polski

16 / 18 W czasie bitwy warszawskiej 1920 roku Tadeusz Rozwadowski był:

Szefem Sztabu Generalnego wojska Polskiego
Marszałkiem Polski
Generalnym Inspektorem Kawalerii

17 / 18 Twórca i naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który w 1943 roku zginał w katastrofie lotniczej to:

Władysław Sikorski
Władysław Anders
Edward Śmigły-Rydz

18 / 18 Generał dowodzący w czasie II wojny światowej 1 Dywizją Pancerną, która w 1944 brała udział w największej operacji desantowej w historii, czyli inwazji sił alianckich w Normandii to:

Tadeusz Kutrzeba
Władysław Anders
Stanisław Maczek

Zobacz inne quizy