Łatwy quiz z historii Polski.
Sprawdź swoją wiedzę o stanie wojennym

13 grudnia 1981 r. Rada Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny. To jedno z najdramatyczniejszych wydarzeń w polskiej historii. W rocznicę tego wydarzenia warto przypomnieć sobie podstawowe fakty na jego temat, rozwiązując łatwy quiz z historii stanu wojennego.
Twój wynik:

1 / 17 Kto w przemówieniu wyemitowanym 13 grudnia o godz. 6 rano ogłosił wprowadzenie stanu wojennego?

Gen. Czesław Kiszczak
Gen. Florian Siwiński
Gen. Wojciech Jaruzelski

2 / 17 Jak należy rozumieć skrót WRON?

Wspólny Rząd Obrony Narodu
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
To nie był skrót, a nazwa własna nawiązująca do wrony

3 / 17 Czym była WRON?

Pozakonstytucyjnym organem, sprawującym najwyższą władzę w okresie stanu wojennego
Sądem Najwyższym stanu wojennego opisanym w konstytucji PRL
Podległym Sejmowi PRL organem nadzorującym służby siłowe

4 / 17 Kto wchodził w skład WRON?

Wyłącznie wyżsi oficerowie Wojska Polskiego
Cały rząd PRL, I sekretarz KC PZPR oraz najwyżsi oficerowie WP
Wyłącznie cywilne władze KC PZPR

5 / 17 Działacze NSZZ „Solidarność” byli zatrzymywani w nocy z 12 na 13 grudnia i:

Wywożeni z kraju
Internowani w specjalnych ośrodkach
Tego samego dnia skazywani na wieloletnie wyroki więzienia

6 / 17 Lech Wałęsa trafił do ośrodka internowania w:

Suwałkach
Warszawie
Arłamowie

7 / 17 Prymas Polski Józef Glemp w niedzielę 13 grudnia 1981 roku:

Został internowany prosto z celebrowanej przez siebie Mszy św.
Podczas kazania wzywał do walki z władzą
Błagał o niepodejmowanie bratobójczej walki

8 / 17 14 grudnia, w pierwszy dzień roboczy stanu wojennego:

Rozbita „Solidarność” nie podjęła żadnych działań
Tylko w kopalni Wujek rozpoczęto strajk
Strajk ogłosiło wiele zakładów, stoczni, kopalni w całej Polsce

9 / 17 Kiedy miała miejsce krwawa pacyfikacja w kopalni Wujek?

14 grudnia
16 grudnia
24 grudnia

10 / 17 Ile było śmiertelnych ofiar pacyfikacji kopalni Wujek?

9
89
141

11 / 17 Przez pierwsze kilka miesięcy stanu wojennego w Polsce obowiązywała godzina milicyjna. Bez specjalnej przepustki nie można było poruszać się:

w godzinach 18.00 – 4:00
w godzinach 22.00 – 6.00
od zmroku do świtu

12 / 17 Symbolem sprzeciwu wobec reżimu i WRON w stanie wojennym był przypinany do ubrania:

Kondensator
Opornik
Potencjometr

13 / 17 „Solidarność” w stanie wojennym:

Została całkowicie rozbita
Została zdelegalizowana i rozpoczęła podziemne działania
Cały stan wojenny działała legalnie, chociaż w bardzo ograniczony sposób

14 / 17 Jedną z organizacji powstałych w stanie wojennym po delegalizacji „Solidarności” była założona przez Kornela Morawieckiego:

Solidarność Wojująca
Solidarność Zwycięska
Solidarność Walcząca

15 / 17 W okresie pomiędzy zawieszeniem stanu wojennego, a jego zniesieniem milicja pobiła na śmierć syna znanej poetki, osiemnastoletniego:

Ks. Jerzego Popiełuszkę
Grzegorza Przemyka
Zbyszka Godlewskiego

16 / 17 Po kilku miesiącach zawieszenia stan wojenny został zniesiony:

13 grudnia 1982 r.
22 lipca 1983 r.
4 czerwca 1989 r.

17 / 17 Ile ofiar śmiertelnych pochłonął stan wojenny w Polsce?

Kilka
Kilkadziesiąt
Kilka tysięcy