Łatwy quiz z historii królów Anglii i Wielkiej Brytanii na koronację Karola III

Karol III jest pierwszym brytyjskim królem koronowanym w XXI wieku. Historia królów Anglii, a następnie Wielkiej Brytanii trwa jednak już od X wieku. W tym quizie sprawdzamy wiedzę o brytyjskich władcach. Niektóre pytania wymagają chwili namysłu, ale nie powinien on sprawić nikomu większych trudności.
Twój wynik:

1 / 20 Który z tych władców jest uznawany za pierwszego króla całej zjednoczonej Anglii?

Athelstan
Wilhelm Zdobywca
Ryszard Lwie Serce

2 / 20 Największym problemem panującego w Anglii na przełomie X i XI wieku Ethelreda II Bezradnego były:

Bezpłodność i brak dziedzica
Najazdy duńskich wikingów
Ogromne dochody królestwa, których władca nie potrafił odpowiednio wydać

3 / 20 Który z królów Anglii był władcą Danii i wikingiem?

Ragnar Lodbrok
Alfred Wielki
Swen Widłobrody

4 / 20 Który z tych władców Anglii był prawdopodobnie wnukiem Mieszka I poprzez swoją matkę znaną w Polsce pod imieniem Świętosława?

Kanut Wielki
Henryk VIII
Karol I

5 / 20 Ostatniego w historii podboju Brytanii dokonał w 1066 roku książę Normandii i późniejszy król Anglii:

Edmund II Żelaznoboki
Wilhelm Zdobywca
Henryk V

6 / 20 Jednym z dowódców trzeciej wyprawy krzyżowej był angielski król:

Edward Męczennik
Edward Wyznawca
Ryszard Lwie Serce

7 / 20 Królem Anglii bez wątpienia był:

Jan bez Ziemi
Jan bez Pensa
Jan bez Domu

8 / 20 Wojna Dwóch Róż, czyli wojna angielski tron pomiędzy rodami Lancasterów oraz Yorków toczyła się w:

XII wieku
XV wieku
XVII wieku

9 / 20 Który z poniższych królów Anglii zasłynął z tego, że miał sześć żon i dokonał rozłamu z Kościoła rzymskokatolickiego, ustanawiając się głową Kościoła anglikańskiego?

Henryk VI
Henryk VIII
Henryk X

10 / 20 Która z tych kobiet nie była żoną Henryka VIII?

Katarzyna Aragońska
Anna Boleyn
Joanna Grey

11 / 20 Maria I Tudor ze względu na próbę siłowej rekatolizacji Anglii zyskała przydomek:

Krwawa
Wierna
Bezwzględna

12 / 20 Elżbieta I:

Nigdy się nie ożeniła, przez co znana była jako Królowa-Dziewica
Oprócz męża miała wielu kochanków, przez co zyskała przydomek Rozwiązała Królowa
Poszła w ślady ojca Henryka VIII i miała sześciu mężów

13 / 20 Jak bywa nazywane panowanie Elżbiety I m.in. ze względu na rozwój kultury (w tym działalność Williama Shakespeare’a), zagraniczną ekspansję (w tym działalność Francisa Drake'a), czy zwycięstwo nad hiszpańską Wielką Armadą?

Złotym Wiekiem
Epoką Wiktoriańską
Chwalebnym Czasem

14 / 20 Karol I był:

Najdłużej panującym władcą Anglii
Jedynym władcą Anglii, który otrzymał przydomek „wielki”
Jedynym władcą Anglii, który został obalony i osądzony przez poddanych, a następnie ścięty

15 / 20 Która z tych dynastii nie rządziła Anglią?

Plantageneci
Tudorowie
Stuartowie
Wszystkie powyższe dynastie rządziły Anglią

16 / 20 Pierwszym monarchą już nie Anglii, ale Wielkiej Brytanii była:

Elżbieta I
Anna
Wiktoria

17 / 20 W którym wieku w Wielkiej Brytanii panowała królowa Wiktoria?

XV
XVII
XIX

18 / 20 Od którego wieku w Wielkiej Brytanii panują władcy z obecnej dynastii Windsorów?

XV
XVIII
XX

19 / 20 Ile lat w Wielkiej Brytanii panowała Elżbieta II?

30
50
70

20 / 20 Kto obecnie zajmuje trzy pierwsze miejsca w linii sukcesji po królu Karolu III?

William -> Harry -> George
William -> George -> Louis
William -> George -> Charlotte