Energiczny skok do przodu

Energiczny skok do przodu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Energiczny skok do przodu
Energiczny skok do przodu
PGE, Grupa Enea i Grupa Tauron ogłosiły nowe strategie na najbliższe lata. Mają się wpisywać w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa.

Aż trzy z czterech największych firm energetycznych w kraju ogłosiły ostatnio nowe strategie energetyczne. Mirosław Kowalik, prezes Enei, przyjęcie nowej strategii tłumaczy tym, że w obliczu istotnych zmian zachodzących w otoczeniu firmy niezbędne staje się dostosowanie modelu funkcjonowania grupy do nowych wyzwań. – Zapewni nam to przewagę konkurencyjną, oczekiwany wzrost wartości dla akcjonariuszy i niezbędny potencjał rozwojowy – wyjaśnia. Aby to osiągnąć, zarząd chce przekształcić Eneę w innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny, oparty na wiedzy, realizujący koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz efektywnie zarządzający aktywami. PGE i Tauron również mają świadomość potrzebnych innowacji. Dlatego wszystkie trzy firmy podjęły właśnie strategiczną współpracę w zakresie powołania centrum elektromobilności w Polsce.

Zdaniem Doroty Dębińskiej-Pokorskiej, eksperta ds. energetyki i partnera w firmie doradczej PwC, innowacyjność to słuszny kierunek dla polskiej energetyki. – Tempo zmian na świecie pokazuje, że przełomowe technologie zmieniają lub eliminują tradycyjne modele biznesowe, dlatego dzisiaj poszukiwanie nowych rozwiązań staje się niezwykle ważne, aby zapewnić firmie długoterminowe funkcjonowanie na rynku – mówi. Jak podkreśla, w przypadku tych firm przykładem innowacji będą np. nowe, niskoemisyjne technologie wytwarzania, nowa jakość obsługi klienta czy poszukiwanie nisz w celu wkomponowania energetyki w zmieniające się oblicze polskich miast. Ważne, aby w strategiach nie pomijać zapewnienia firmie fundamentów, czyli tych elementów, bez których nie będzie możliwe wdrożenie innowacji.

Enea: nacisk na innowacje

Wspólnym mianownikiem wszystkich trzech nowych strategii i oczywistym nadrzędnym celem jest wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy. W przypadku Grupy Enea strategia zakłada zwiększenie do 2025 r. o prawie 25 proc. (w porównaniu z 2015 r.) sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym. Wzrost ten ma być wynikiem rozbudowy konwencjonalnych mocy wytwórczych. Poza uruchomieniem bloku o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice Enea planuje budowę nowych źródeł lub akwizycje już istniejących, aby do 2025 r. zyskać dodatkowe moce. Jednocześnie grupa zakłada modernizację już istniejących bloków w Elektrowni Kozienice. Realizacja tych założeń ma się przełożyć na istotny wzrost znaczenia firmy w wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzięki temu łączna moc konwencjonalnych źródeł wytwarzania do 2025 r. może wzrosnąć prawie dwukrotnie.

Istotnym elementem zakładanego wzrostu produkcji energii elektrycznej ma być też inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla, tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle), o mocy 300500 MW. Firma zamierza także postawić na silny rozwój generacji rozproszonej, inwestując w lokalne źródła poligeneracyjne (energia elektryczna, ciepło, chłód i inne produkty). W zakresie odnawialnych źródeł energii grupa chce się koncentrować przede wszystkim na wzroście efektywności posiadanych aktywów, szansę na rozwój upatrując w hybrydowych odnawialnych źródłach energii (OZE).

W nowej strategii Enea planuje utrzymać pozycję lidera efektywności m.in. poprzez program „Kopalnia inteligentnych rozwiązań”. Ma on wdrażać innowacje technologiczne oraz IT prowadzące do dalszego wzrostu efektywności wydobycia i automatyzacji pracy pod ziemią. Firma wykorzysta najlepsze praktyki w zarządzaniu kopalnią do rozwoju nowej linii biznesowej – usług operatorskich zakładów wydobywczych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei istniejący już podmiot, Enea Innovation, stanie się centrum wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Enea zakłada też utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej oraz finansowej dzięki dalszemu wzmacnianiu dystrybucji. Firma będzie również inwestować w inteligentną sieć dystrybucyjną, rozpoczynając transformację z dostawcy energii elektrycznej w kierunku przedsiębiorstwa multiusługowego.

– Chcemy, aby Enea stała się aktywna w takich segmentach, jak rozwój mikroi makroklastrów energetycznych, elektromobilności, instalacji prosumenckich czy też rozwiązań z zakresu internetu rzeczy – np. inteligentny dom czy inteligentna firma. W przyszłości grupa będzie również zarabiać na profesjonalnym świadczeniu szeroko pojętych usług, w tym jako operator infrastruktury energetycznej zakładów przemysłowych, lokalnych obszarów bilansowania, a nawet kopalń – zapowiada Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Firma chce też podnieść efektywność nakładów inwestycyjnych, zoptymalizowała więc wydatki inwestycyjne na OZE i źródła kogeneracyjne oraz sieci ciepłownicze. Wygenerowane w ten sposób środki umożliwią Enei większe inwestycje rozwojowe.

PGE: poszukiwanie nowych obszarów biznesu

Grupa Kapitałowa PGE zaktualizowała swoją strategię biznesową do roku 2020. Zgodnie z jej założeniami firma planuje poprawę efektywności, większą elastyczność oraz poszukiwanie nowych obszarów biznesu. PGE będzie się starać o zmaksymalizowanie zwrotu z zainwestowanego kapitału, w czym ma pomóc program rozwoju nowoczesnej energetyki konwencjonalnej oraz nowych technologii i modeli biznesowych. Celem jest m.in. co najmniej 40-procentowy udział w rynku wytwarzania energii elektrycznej w kraju po roku 2020. – Grupa PGE dostosowuje się do świata, w którym zmiany dokonują się dynamicznie i tylko najbardziej innowacyjne oraz zorientowane na potrzeby klienta firmy mają szansę rozwoju. Stawiamy na nowoczesność technologiczną i zarządczą oraz rozwój nowych obszarów biznesu – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Aby poprawić efektywność kosztową, spółka do 2020 r. planuje zmniejszyć koszty o 500 mln zł w stosunku do roku 2016. Pozwoli to na całkowitą redukcję kosztów w tym okresie o mniej więcej 3,5 mld zł wobec obecnych prognoz. Ponadto PGE chce obniżyć nakłady modernizacyjno -odtworzeniowe o mniej więcej 500 mln zł, m.in. wprowadzając system zintegrowanego zarządzania majątkiem produkcyjnym.

Równocześnie analizuje kolejne inwestycje w energetykę konwencjonalną, np. w należącej do grupy elektrowni Dolna Odra. Spółka będzie również modernizować elektrownie i elektrociepłownie, aby odpowiadały nowym normom emisji przemysłowych. Po 2020 r. PGE zamierza realizować nowy program inwestycyjny, uzależniony od wybranych opcji strategicznych (rozwój nowoczesnej energetyki węglowej, morskich farm wiatrowych czy elektrowni jądrowej). – Wybierzemy technologię, która przyniesie akcjonariuszom najwyższą wartość, a Polsce bezpieczeństwo energetyczne po racjonalnych kosztach. Liczymy, że sprzyjać nam będą krajowe regulacje – wyjaśnia Henryk Baranowski.

Grupa zamierza uczestniczyć w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych tak, aby w 2030 r. wytwarzać ok. 25 proc. krajowej produkcji energii z OZE. Do rozważanych opcji należą też: budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 1000 MW, realizacja najbardziej zaawansowanych projektów wiatrowych na lądzie, wzrost współspalania biomasy w przeznaczonych do tego instalacjach oraz wzrost zaangażowania w segment mikroinstalacji. Grupa będzie również bardziej aktywna pod względem efektywności energetycznej, co w założeniu ma wykreować markę PGE jako lidera tego rynku. Równocześnie PGE zwiększy zaangażowanie w rozwój i komercjalizację nowych technologii energetycznych, tworząc nowoczesną, kompleksową ofertę dla klienta, zgodnie z wymaganiami zmieniającego się otoczenia.

Tauron: poprawa efektywności

Jednym z priorytetów nowej strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025 jest zapewnienie stabilności finansowej grupy. Strategia przewiduje, że w 2020 r. zysk netto wyniesie ponad 4 mld zł, a minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto pójdzie na dywidendę (w perspektywie długoterminowej). Jednocześnie grupa chce, aby inicjatywy strategiczne dały efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł, a nakłady na innowacje wyniosły 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

– Ta strategia wyznacza priorytety, które przekształcą grupę w innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny, zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału – zapewnia Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia SA.

Tauron chce to osiągnąć, wdrażając przyjęty w marcu 2016 r. „Program poprawy efektywności” zakładający uzyskanie w latach 2016-2018 1,3 mld zł oszczędności. 1,9 mld zł oszczędności w ciągu najbliższych czterech lat ma przynieść z kolei ograniczenie nakładów inwestycyjnych. Firma zamierza również wstrzymać budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza, co pozwoli zaoszczędzić 1,5 mld zł.

– W procesie przygotowywania strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy Tauron. Przyjęte misja i wizja odzwierciedlają nową filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta –wyjaśnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Tauron rozważa też nowe możliwości finansowania. Przykładem może być projekt budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. W jego ramach firma zakłada wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem że objęty przez nich ich pakiet nie będzie kontrolny. Jak podkreśla Remigiusz Nowakowski, planowana zmiana to dodatkowy element stabilizujący sytuację finansową Grupy Tauron.

W segmencie wydobycia kontynuowane będą inwestycje w Zakładzie Górniczym Janina, Zakładzie Górniczym Sobieski (budowa szybu) oraz inwestycje w Nowe Brzeszcze Grupa Tauron. Do 2020 r. wartość nakładów w tym obszarze wyniesie ok. 1,3 mld zł. Z kolei po 2020 r. wśród kierunków inwestycyjnych oprócz energetyki regulowanej ma się znaleźć także nowa energetyka. Tauron postawi też na rozwój elektromobilności, rozwiązań dla inteligentnego domu oraz inteligentnego miasta, a także usługi okołoenergetyczne. W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej nowa strategia zakłada wydatki w wysokości 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

– Pozwoli to przekształcić grupę w nowoczesny podmiot o stabilnej sytuacji finansowej z bogatą ofertą produktów i usług odpowiadającą na oczekiwania klientów – zapewnia Jarosław Broda.

Okładka tygodnika WPROST: 43/2016
Więcej możesz przeczytać w 43/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0