Korporacyjni giganci pomagają rozwijać się polskim startupom dzięki unijnym funduszom

Korporacyjni giganci pomagają rozwijać się polskim startupom dzięki unijnym funduszom

Ekologiczny start-up
Ekologiczny start-up / Źródło: Shutterstock / RossHelen
Rozwój startupów jest jednym z elementów wzrostu innowacyjności każdej gospodarki. Do dobiegającego końca, pierwszego programu akceleracyjnego dedykowanemu elektromobilności „Elektro ScaleUp” trafiło 140 zgłoszeń, a 35 nowatorskich technologii wybrano do objęcia wsparciem finansowym i mentorskim.

Programy akceleracji są koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Młode innowacyjne przedsiębiorstwa otrzymują wsparcie mentoringowe, eksperckie oraz finansowe. Duże przedsiębiorstwa natomiast dzięki tej współpracy otwierają się na pozyskiwanie innowacji z zewnątrz i rozwijają know-how w zakresie współpracy ze startupami.

– Dostrzegamy coraz większą dojrzałość obu stron do współpracy i coraz więcej przykładów komercyjnej współpracy na linii startup – korporacja. Wiemy, i wskazują to również raporty opisujące tę kooperację, iż kluczowe znaczenie dla nawiązania współpracy mają testy i pilotaże rozwiązań startupów wewnątrz potencjalnego klienta korporacyjnego. Ten element od zawsze jest obecny i kluczowy w programach akceleracyjnych projektowanych przez PARP – powiedział podczas panelu pt. „Znaczenie startupów dla polskich przedsiębiorstw” na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP.

Trwający pilotaż Elektro ScaleUP to 27-miesięczny eksperyment, poprzez który PARP sprawdzała słuszność skupienia się na jednym obszarze tematycznym – elektromobilności – i wspierania rozwoju startupów posiadających technologię z tego zakresu. Grant dla startupu mógł wynieść w tym programie nawet 550 tys. zł, podczas gdy w „standardowym” programie akceleracyjnym jest to ponad połowa mniej.

W rezultacie w ramach Elektro ScaleUP wybrano do wsparcia 35 nowatorskich technologii spośród 141 zgłoszeń. Proces wyszukiwania i selekcji technologii wartych objęcia programem, jak również realizację programu akceleracyjnego realizował akcelerator techBrainers. Oczekiwania organizatorów dwukrotnie przerosła także liczba korporacyjnych uczestników programu. Aż 14 korporacji czynnie zaangażowanych w program odzwierciedla rynkowy trend, który nie pozwala liderom rynku energii, paliw, transportu i innych branż pozostawać obojętnymi na „zielone” rozwiązania technologiczne, które są opłacalne zarówno środowiskowo, jak i biznesowo.

Elektro ScaleUP to trzeci, po programie ScaleUP oraz Poland Prize, pilotażowy program akceleracyjny realizowany przez PARP.

Aktualnie, startupy mogą jeszcze skorzystać ze wsparcia w ramach następcy Elektro ScaleUP, czyli Programów akceleracyjnych, choć program wchodzi w fazę końcową i już tylko pojedyncze akceleratory organizują nabory jesienią.

PARP przygotowuje również popilotażową wersję programu Poland Prize, dedykowanego pomysłodawcom i startupom spoza Polski, którzy właśnie na polskim rynku dostrzegają potencjał do rozwoju biznesu. Pilotażowa wersja Poland Prize zakończyła się w I kwartale 2020 r. W toku 18 miesięcy jego realizacji, do programu wpłynęło 3 tys. zgłoszeń z 70 krajów świata, a wsparciem mentorskim oraz finansowym objęto 101 innowacyjnych firm.

Źródło: PARP
 0

Czytaj także