PGNiG: innowacje podstawą strategii

PGNiG: innowacje podstawą strategii

SMOK to mobilna instalacja do precyzyjnego odmierzania ilości skroplonego gazu ziemnego LNG dostarczanego w cysternach
SMOK to mobilna instalacja do precyzyjnego odmierzania ilości skroplonego gazu ziemnego LNG dostarczanego w cysternach
Zrównoważony rozwój oraz innowacje będą stanowić podstawę strategii rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w najbliższych latach. Te dwa elementy są komplementarne. Z jednej strony, nowe technologie będą niezbędne do realizowania projektów w obszarze paliw alternatywnych i OZE. Z drugiej ‒ odpowiedzialne i innowacyjne podejście do tradycyjnych zasobów jest drogą, którą spółka chce podążać w procesie transformacji energetycznej.

Projekty realizowane przez PGNiG w ostatnim roku były skoncentrowane na optymalizacji i zwiększaniu efektywności podstawowych obszarów działalności firmy – poszukiwań, wydobycia, produkcji i dystrybucji surowców. Wszystko po to, aby spółka mogła nadal budować swoją wartość i konkurencyjność na rynku, wspierając bezpieczeństwo energetyczne Polski i rozwijając się w sposób zrównoważony.

Cyfrowe złoże

Dotychczas proces poszukiwania i eksploatacji złóż był oparty na współpracy dużej liczby specjalistów generujących dane wymagające czasochłonnej i kosztownej analizy. PGNiG jako lider innowacji w branży wdrożyło narzędzie oparte na interaktywnej platformie Integrated Asset Modeller – „Cyfrowe złoże”. Nowoczesny system pozwala na symulację zagospodarowania złóż względem różnych scenariuszy, zwiększenie dokładności prognoz produkcyjnych, a także analizę wydatków inwestycyjnych i zużycia energii w procesie wydobycia. Oznacza to wzrost stopnia sczerpania złóż, a w konsekwencji ‒ większą efektywność ekonomiczną realizowanych projektów. Rozwiązanie jest już wykorzystywane m.in. na eksploatowanym od 40 lat złożu gazu ziemnego Załęcze oraz posłużyło do wyboru najefektywniejszego rozwiązania przy pracach na złożu Paproć w Wielkopolsce.

Platforma wydobywcza na złożu Gina Krog na Morzu Północnym

SMOK odmierzy LNG

Spółka optymalizuje również proces dystrybucji paliw, przyczyniając się do zniesienia jednej z kluczowych barier rozwoju rynku LNG małej skali w Polsce. Inżynierowie z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG zaprojektowali urządzenie o nazwie SMOK. To mobilna instalacja umożliwiająca precyzyjne odmierzanie ilości skroplonego gazu ziemnego LNG dostarczanego za pomocą cystern samochodowych. W ten sposób paliwo to może być wykorzystywane komercyjnie w mniejszej skali. Urządzenie jest już wykorzystywane w stacjach regazyfikacyjnych w Małopolsce. Może także służyć na stacjach tankowania gazem autobusów miejskich w warszawskich zajezdniach. PGNiG wiąże nadzieje na dalszy rozwój projektu z rozwojem floty samochodów ciężarowych napędzanych LNG.

SMOK może być wykorzystywany na stacjach tankowania gazem autobusów miejskich w warszawskich zajezdniach

Urządzenie zostało zatwierdzone przez Krajową Administrację Miar jako państwowy wzorzec do legalizacji układów pomiarowych dla LNG. Dzięki temu PGNiG mogło zaoferować komercyjną usługę legalizacji przepływomierzy na cysternach kriogenicznych, a każdy przepływomierz musi – jak każdy licznik – zostać okresowo sprawdzony i zalegalizowany. Wcześniej wielokilometrowe kolejki cystern z przepływomierzami ustawiały się do stanowiska Czeskiego Instytutu Metrologicznego, które raz w roku sprowadzano do Polski. Taką usługę oferowały też w Polsce firmy niemieckie. Odkąd PGNiG może przyjechać do właściciela cysterny, by dokonać legalizacji zamontowanego na niej przepływomierza, zmienił się układ sił na rynku.

Odzyskiwanie helu

Obok gazu ziemnego, będącego historycznie wiodącym obszarem działalności spółki, PGNiG jest wyłącznym producentem helu na skalę przemysłową w Unii Europejskiej, co czyni Polskę jednym z nielicznych ‒ obok Stanów Zjednoczonych ‒ państw na świecie obecnych na tym rynku. Mimo naturalnej przewagi firma poszukuje nowych rozwiązań, które pozwolą na zabezpieczenie procesu jego pozyskiwania. Przy kopalni gazu ziemnego Kościan-Brońsko PGNiG zastosowało technologię membranową służącą do odzyskiwania helu z gazu ziemnego. To pierwsza instalacja przemysłowa tej skali na świecie. Rocznie firma wytwarza około 3 mln msześc. helu, co pokrywa blisko 9 proc. zapotrzebowania na ten surowiec w Europie.

Zmniejszyć emisję węglowodorów

PGNiG rozwija swoją działalność i wspiera transformację energetyczną nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Przykładem jest norweski szelf kontynentalny, który za sprawą wydobywanego tam gazu przez Grupę PGNiG odgrywa znaczącą rolę w dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do naszego kraju. Spółka PGNiG Upstream Norway zaangażowała się w projekt „Power-from-Shore” prowadzony przez firmę Equinor, którego celem jest połączenie infrastruktury wydobywczej na Morzu Północnym z norweską lądową siecią elektroenergetyczną. Przedsięwzięcie to ma przyczynić się do zmniejszenia emisji związanych z wydobyciem węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Robert Perkowski — wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGNIG

Nagroda „Innowatory Wprost 2020” dla PGNiG jest nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych działań firmy w sektorze badań i rozwoju, ale także ogromnym kredytem zaufania na przyszłość. To zobowiązanie, które PGNiG składa w nowej strategii, ale również w stosunku do polskiego społeczeństwa, któremu firma chce zapewnić dostęp do czystszego powietrza i bardziej zrównoważonej rzeczywistości energetycznej – także dla kolejnych pokoleń.

Artykuł został opublikowany w 37/2020 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także