Długowieczny asfalt od LOTOSU

Długowieczny asfalt od LOTOSU

Asfalt 50/70 WMA na drodze powiatowej w lesie, budowanej w listopadzie przy temperaturze powietrza 0 st.C
Asfalt 50/70 WMA na drodze powiatowej w lesie, budowanej w listopadzie przy temperaturze powietrza 0 st.C Źródło: Materiały prasowe
LOTOS Asfalt stawia na rozwój innowacyjnych technologii umożliwiających produkcję nowatorskich asfaltów – bardzo trwałych i przyjaznych dla środowiska. Spółka jeszcze w 2020 roku zainicjowała program, który ma pomóc w podnoszeniu jakości dróg w Polsce. Jego celem jest wybudowanie 15 referencyjnych odcinków nawierzchni na drogach samorządowych z wykorzystaniem wysokomodyfikowanego asfaltu MODBIT HiMA.

Nawierzchnie asfaltowe to jedne z najpopularniejszych typów nawierzchni, jakie spotyka się nie tylko na polskich drogach, ale na całym świecie. Ich zaletą jest nie tylko trwałość, niska cena, łatwość układania czy komfort jazdy, ale też możliwość ich 100-procentowego recyklingu.

Dlaczego HiMA?

Jeszcze kilka lat temu typowa nawierzchnia asfaltowa była projektowana na 20 lat użytkowania. Dziś, w wielu krajach – również w Polsce – podejmowane są działania mające na celu zwiększenie trwałości dróg i wydłużenia czasu ich użytkowania, często do 40, a nawet i 50 lat. Aby osiągnąć takie rezultaty, dąży się do wprowadzenia do powszechnego stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami. Asfalty tego typu zostały nazwane HiMA (Highly Modified Asphalt). LOTOS Asfalt, poprzez wdrażanie produktów asfaltowych nowej generacji, od lat aktywnie przyczynia się do rozwoju drogownictwa oraz poprawy trwałości i jakości dróg.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zastosowanie asfaltów typu HiMA pozytywnie wpływa na efektywność ekonomiczną inwestycji, która przy odpowiednich scenariuszach może wynosić nawet do 20 proc.

Badania pokazały, że dzięki szerokiemu zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych, infrastruktura drogowa w Polsce i na świecie zyska nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe korzystne zarówno dla inwestorów, wykonawców, jak i dla użytkowników dróg – mówi Cezary Godziuk, prezes Zarządu spółki LOTOS Asfalt.

Szansa dla samorządów

Czasy, gdy wszyscy narzekali na drogi w Polsce, powoli mijają. Jak wynika z ostatniego raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 2020 roku, jakość dróg w ostatnich 11 latach znacznie się poprawiła. Udało się skutecznie zmniejszyć udział krytycznego stanu najbardziej uciążliwych właściwości dróg w postaci kolein i pęknięć. Wciąż jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie.

I tu z pomocą nadciąga LOTOS Asfalt, który opracował program „15 inwestycji z okazji 15-lecia”. Jego idea polega na bezpłatnej zamianie do 100 ton przewidzianego w projekcie asfaltu modyfikowanego na asfalt wysokomodyfikowany. Taka ilość lepiszcza umożliwia budowę czy remont nawet jednokilometrowego odcinka drogi, zapewniając uzyskanie bardzo wysokich parametrów funkcjonalnych

Zgodnie z założeniem, odcinki nawierzchni z zastosowaniem asfaltów MODBIT HiMA mają powstać w miejscach, gdzie użycie asfaltów z „najwyższej półki” jest szczególnie uzasadnione. Dotyczy to w pierwszej kolejności dróg obciążonych ruchem bardzo ciężkim, spowolnionym i postojowym, rond czy dojazdów do skrzyżowań, fabryk i magazynów oraz obiektów mostowych. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich samorządów, które realizują przedsięwzięcia drogowe, na przykład w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, który trwa do 2025 roku.

Chęć udziału w programie może zgłosić każdy samorząd w ramach realizowanych przez siebie kontraktów drogowych. Można to zrobić wysyłając pismo bezpośrednio na adres siedziby spółki LOTOS Asfalt lub korzystając z poczty elektronicznej na adres: lotos@lotosasfalt.pl. Decyzję o zakwalifikowaniu danej inwestycji do programu podejmie LOTOS Asfalt, wybierając projekty, w których ze względu na uwarunkowania wykazano zasadność zastosowania nawierzchni z asfaltami HiMA. Finalnie wykonane zostanie 15 odcinków referencyjnych na drogach samorządowych.

Aspekty środowiskowe

Działania gdańskiego koncernu wiążą się z wykorzystaniem zasobów środowiska, dlatego spółka szczególnie dba o wypełnianie bardzo ostrych norm prawnych dotyczących emisji gazów do atmosfery, a z wszelkich dóbr korzysta w sposób świadomy i racjonalny. W jaki sposób?

W 2014 roku został wdrożony system zarządzania energią EnMS (Energy Management System), dzięki któremu LOTOS Asfalt o 20 proc. obniżył zużycie energii wykorzystywanej do procesów technologicznych, magazynowania i ekspedycji produktów.

Nasza specyfika produkcji asfaltów polega na wykorzystaniu właściwości egzotermicznych technologii utleniania. Wykorzystujemy efekt spadku zużycia energii wraz ze wzrostem produkowanej ilości asfaltu. Nie jest to zasługa jedynie efektu skali, ale przede wszystkim opanowania zarządzania odzyskiem ciepła wydzielającego się w trakcie reakcji węglowodorów z tlenem. Sukces poprawy efektywności energetycznej to głównie praca ludzi bezpośrednio zaangażowanych w obsługę instalacji – podkreślił Cezary Godziuk, prezes Zarządu LOTOS Asfalt.

Działania w ramach EnMS pomagają jednak nie tylko obniżyć koszty produkcji, magazynowania i ekspedycji produktów, ale również umożliwiają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Spółka LOTOS Asfalt to firma szczególnie dbająca o środowisko naturalne, a politykę zrównoważonego rozwoju realizuje z sukcesem od wielu lat poprzez produkcję, wdrażanie i promowanie innowacyjnych ekologicznych produktów do budowy dróg, takich jak asfalty do technologii „na ciepło” WMA (Warm Mix Asphalt) czy asfalty modyfikowane MODBIT CR z dodatkiem gumy z recyklingu opon samochodowych. Asfalty te pozwalają na oszczędność energii i wykorzystanie materiałów z recyklingu, co w konsekwencji przekłada się na ograniczenie śladu węglowego i wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu.

Kolejnym ekologicznym produktem, nad stworzeniem którego LOTOS Asfalt pracuje wspólnie z Politechniką Gdańską, są asfalty do redukcji zanieczyszczeń powietrza (NOX, LZO) w rejonie pasa drogowego, spowodowanych ruchem pojazdów. Produkt ten przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia każdego z nas. Oprócz wspierania badań nad rozwojem i wdrażaniem ekologicznych produktów, spółka jest innowatorem wartych naśladowania praktyk w proekologicznych akcjach, w których może wziąć udział każdy wspierając inicjatywę „Drzewko za Oponę”, dzięki której przez kilkanaście edycji udało się zebrać aż 44 tony zużytych opon.

Czytaj też:
Ekologicznie do Morskiego Oka dzięki asfaltowi z LOTOSU
Czytaj też:
Paliwo przyszłości

Źródło: LOTOS
 0

Czytaj także