Światowy koncern postawił na Augustów

Światowy koncern postawił na Augustów

Anton Eremin,  dyrektor British  American Tobacco  Polska
Anton Eremin, dyrektor British American Tobacco Polska / Źródło: Piotr Woźniakiewicz/ArsLumen.pl
Od wielu lat British American Tobacco Polska rozwija i wspiera lokalną społeczność. Niezwykle mocno postawił też na zrównoważony rozwój i inwestycje w zieloną gospodarkę. Anton Eremin, nowy dyrektor British American Tobacco Polska w Augustowie, opowiada, jak w uzdrowiskowym mieście można stworzyć największą fabrykę papierosów.

Fabryka BAT w Augustowie otrzymała nagrodę Innowatora „Wprost” za sukcesywne wdrażanie Green Factory. Co to znaczy w praktyce?

Anton Eremin: Fabryka w Augustowie jest kluczowa dla naszej firmy w skali globalnej. To tutaj przenosimy naszą produkcję z Europy Zachodniej, to tutaj inwestujemy gros środków i to tutaj – na Podlasiu – chcemy mieć Green Factory, czyste powietrze i fabrykę, która dba o środowisko.

Założyliśmy sobie, że w ciągu ośmiu lat dokonamy redukcji CO₂ aż o połowę. Celem projektu było wykonanie systemu odzysku energii cieplnej z centralnego układu połączonych sprężarek chłodzonych powietrzem. Wiem, że to niewiele mówi, dlatego postaram się zwizualizować skalę naszego działania. W okresie rocznego sezonu grzewczego wykonana inwestycja pozwala zaoszczędzić ok. 1185 GJ a to jest bardzo zbliżone do rocznej energii wyprodukowanej przez turbinę wiatrową o mocy 1,5 MW. Zmniejszenie zużycia energii pochodzącej z gazu LNG pozwala równocześnie zmniejszyć emisję C0₂ do atmosfery o prawie 70 ton rocznie. Ekozałożenia są z jednej strony bardzo pragmatyczne ekonomicznie, ale w głównej mierze wpasowują się w politykę BAT na świecie. Czyli wpływają pozytywnie nie tylko na budżet fabryki potrzebny do pokrycia kosztów zakupu gazu LNG oraz emisji C0₂, ale przede wszystkich pozwalają pozytywnie myśleć o nadchodzących przełomowych innowacjach mających zapewnić całkowitą neutralność emisji w zakładach produkcyjnych. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Ważnym elementem naszej strategii jest współpraca z naszymi lokalnymi partnerami. Przecież wszyscy razem pracujemy na rzecz przyszłości miasta i jego mieszkańców. Razem budujemy przyszłość fabryki i przyszłość Augustowa. Stąd też nasze hasło. „Lepsze jutro” to także ‒ w myśl strategii firmy ‒ lepsze jutro dla Augustowa i jego mieszkańców

Mówi pan o tym, że Augustów jest dla globalnej marki oczkiem w głowie...

Ja bym tego tak nie określił. To sformułowanie nie oddaje skali inwestycji i planów BAT na Polskę. Augustów jest kluczowym miejscem na międzynarodowej mapie firmy. Największą częścią BAT w Polsce jest fabryka tradycyjnych papierosów w Augustowie, gdzie pracuje ponad 2000 osób. Gdy oddano tam nową halę produkcyjną, zakończył się tym samym kolejny etap procesu inwestycyjnego wartego 450 milionów złotych. Powierzchnia zakładu zwiększyła się o ponad 8 tys. mkw., a produkcja papierosów wzrosła z 36 mln do 50 mld sztuk rocznie, z których 75 proc. trafia na eksport do 50 krajów świata.

Niezwykle mocno postawiliście na Polskę

Już dziś można powiedzieć, że fabryka jest numerem 1. pod względem kompleksowości wśród wszystkich fabryk British American Tobacco na świecie, a druga pod względem wielkości produkcji. Dla BAT fabryka w Augustowie jest inwestycją strategiczną. To tutaj od lat konsekwentnie przenoszone są moce produkcyjne z innych zakładów w Europie: z Belgii (2004), Wielkiej Brytanii (2006) i Niemiec (2016). Inwestycje na tym się nie zakończą – trzeba przypomnieć, że BAT inwestuje w Augustowie od 1992 r. Dotychczasowa suma nakładów firmy to ponad 2,5 mld złotych. Rosnąca produkcja to coraz większe zatrudnienie. Owe ponad 2000 pracowników stanowi 14 proc. zatrudnienia w całym powiecie augustowskim. Od 2015 r. do 2018 r. zatrudnienie w fabryce BAT w Augustowie wzrosło ponaddwukrotnie, a roczna wartość dodana generowana bezpośrednio przez fabrykę BAT zwiększyła się o 57 proc.

Rozmawiał Jan Matura

Czytaj też:
Innowatory „Wprost” 2021 rozdane. Nagrodziliśmy innowacyjne przedsięwzięcia, od dronów po Cyberbone

Artykuł został opublikowany w 37/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także