„Wprost” znów może pisać o „układzie zakopiańskim”

„Wprost” znów może pisać o „układzie zakopiańskim”

Sąd prawo (fot. RobertoM/Fotolia.pl)
Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 9 maja 2018 r. zniósł zakaz pisania przez dziennikarzy tygodnika „Wprost” o układzie zakopiańskim.

Pozew przeciwko wydawcy tygodnika „Wprost” i Telewizji Polsat wniosła Małgorzata Chechlińska, zwana królową zakopanego, która żąda przeprosin za opublikowanie jej zdaniem nieprawdziwych informacji. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia powództwa poprzez zakaz publikowania w tygodniku „Wprost” oraz na stronie internetowej www.wprost.pl informacji na temat powódki w zakresie:

  • jej przynależności do,,układu zakopiańskiego’’,
  • jej przynależności do układu sędziowsko-prokuratorskiego,
  • chęci spalenia przez nią hotelu w celu uzyskania odszkodowania,
  • oszukiwania przez nią swoich kontrahentów i unikania w sposób bezprawny wykonywania swoich obowiązków,
  • posiadania przez nią zadłużenia przekraczającego ćwierć miliona złotych,
  • doprowadzenia przez nią do afery gospodarczej na miarę Amber Gold,
  • prowadzenia przez nią działalności gospodarczej w sposób oszukańczy i nieuczciwy,
  • nieuczciwego traktowania przez nią kontrahentów,
  • wyłudzenia przez nią wielomilionowego zadatku

Na skutek zażalenia pełnomocników pozwanych Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie o zabezpieczeniu poprzez oddalenie wniosku.

– Zakaz informowania społeczeństwa o sprawach ważnych, budzących powszechne zainteresowanie, został przez pozwane wydawnictwo potraktowany jako bezpodstawne ograniczenie wolności słowa. Na szczęście Sąd Apelacyjny rozpoznający zażalenie dostrzegł bezzasadność wyłączania dwóch ogólnokrajowych mediów z publicznej debaty. Polska praktyka sądowa ograniczająca wolność wypowiedzi prasowej w toku procesu, jest od dawna krytykowana przez instytucje monitorujące wolność prasy – komentuje radca prawny Paulina Piaszczyk, reprezentująca AWR Wprost.

Czytaj także

 0