Michał Krzyżanowski w radzie nadzorczej PMPG Polskie Media

Michał Krzyżanowski w radzie nadzorczej PMPG Polskie Media

Michał Krzyżanowski
Michał Krzyżanowski
7 listopada do rady nadzorczej PMPG Polskie Media S.A., wydawcy m.in. „Wprost” i „Do Rzeczy”, został powołany Michał Krzyżanowski, prezes Wolfs Fundusz Private Equity.

Michał Krzyżanowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie na kierunku Zarządzania Biznesem. Uzyskał tytuł doktora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Ekonomia. Michał Krzyżanowski posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu firmą, szczególnie w zakresie finansów i administracji. Osiągał liczne sukcesy w przeprowadzaniu zmian organizacyjnych i procesów restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w wyznaczaniu celów i misji firm. Z powodzeniem tworzył plany strategiczne, finansowe i rozwojowe, realizował działania operacyjne.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Fundusz Private Equity S.A., gdzie odpowiedzialny jest za przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej spółki – zarządzanie finansowe; stworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów i marketingu oraz uporządkowanie struktury spółki – bieżące zarządzanie spółką.

W latach 2017-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.), gdzie odpowiadał za reorganizację firmy, zmianę profilu działalności na zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperską; tworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów marketingu, sprzedaży oraz zarządzanie finansowe w spółce – tworzenie nowego modelu zarządzania finansowego.

W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki WOLFS Corporation S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji; tworzenie strategii firmy – w zakresie zarządzania, finansów marketingu, sprzedaży; zarzadzanie majątkiem spółki – zarządzanie nieruchomościami, obrót nieruchomościami, prowadzenie projektów inwestycyjnych; zarządzanie inwestycjami w spółce – tworzenie wartości dla akcjonariuszy.

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki QUEST Change Managers Sp. z o.o., gdzie odpowiedzialny był za zarządzanie operacyjne, finansowe, prawne i administracyjne w organizacji; realizację projektów konsultingowych i doradczych dla firm o obrotach pomiędzy 20 a 600 mln PLN, z branży budowlanej, paliwowej, rolnej, produkcyjnej i handlowej, w zakresie zarządzania, finansów i ekonomii; wdrażanie w organizacjach nowoczesnego systemu zarządzania finansami w ramach prowadzonych projektów; prowadzenie warsztatów dla właścicieli firm i najwyższej kadry zarządczej z zakresu zarządzania finansami.

W latach 2013-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce ABM Solid S.A. (w upadłości układowej), gdzie odpowiedzialny był za restrukturyzację i reorganizację przedsiębiorstwa, w tym restrukturyzację finansów firmy; tworzenie strategii firmy; opracowanie wstępnych warunków upadłości układowej oraz przygotowanie spółki do zawarcia układu; skuteczne negocjacje z wierzycielami układowymi oraz wierzycielami pozaukładowymi.

W latach 1995-2011 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego (do 2006 roku) oraz Wiceprezesa Zarządu (od roku 2006) w spółce Warbud Beton S.A., gdzie odpowiedzialny był m.in. za zarządzanie strategiczne oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek zależnych; przeprowadzanie zmian organizacyjnych i restrukturyzacji; tworzenie i realizację długofalowej strategii rozwoju firmy; opracowywanie i realizację projektów rozwojowych i inwestycyjnych firmy; tworzenie polityki finansowej firmy; tworzenie i wdrażanie prognoz oraz strategii finansowych.

„Wykonywana przez Pana Michała Krzyżanowskiego działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS” – poinformowano w komunikacie PMPG Polskie Media S.A.

Czytaj także

 0