AWR WPROST wniosła pozew o odszkodowanie za nieuczciwą konkurencję przeciwko Ringier Axel Springer i Tomaszowi Lisowi

AWR WPROST wniosła pozew o odszkodowanie za nieuczciwą konkurencję przeciwko Ringier Axel Springer i Tomaszowi Lisowi

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwo wzajemne przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska oraz Tomaszowi Lisowi. AWR domaga się odszkodowania w wysokości 12 215 384,02 zł (ok. 3 mln EUR) za działania o charakterze nieuczciwej konkurencji. Kwota odszkodowania stanowi sumę realnych kosztów i udokumentowanych strat poniesionych przez wydawcę.
Wartość szkody została ustalona w oparciu o rzetelnie zgromadzoną dokumentację dowodową oraz stosowne ekspertyzy rzeczoznawców.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2012 r., kiedy to Tomasz Lis, po zwolnieniu go z funkcji redaktora naczelnego WPROST (w związku z dokonanymi przez niego naruszeniami umowy i standardów – szerzej o tym w oświadczeniu , przyjął propozycję kierowania tygodnikiem „Newsweek Polska”, a następnie niemal cały ówczesny zespół redakcyjny tygodnika WPROST otrzymał oferty pracy i współpracy z konkurencyjnym tytułem.  

W ocenie wydawcy, nowe kierownictwo „Newsweek Polska”, naruszając standardy uczciwej konkurencji, skopiowało linię redakcyjną i format WPROST, stanowiące własność intelektualną AWR WPROST. Według wydawcy WPROST, skopiowane zostały m.in. rozwiązania w zakresie układu graficznego pisma i prezentacji tematów głównych artykułów tygodnika, a w nowej koncepcji tygodnika „Newsweek Polska” wykorzystane zostało know-how i poufne informacje na temat planowanych aktywności tygodnika WPROST.    

Kancelaria reprezentująca AWR WPROST napisała w pozwie m.in.:Opisując naruszenie przepisów ustawowych dokonane wspólnie przez pozwanych, w pierwszej kolejności należy wskazać, że ich działanie stanowiło niemalże podręcznikowy przykład naruszenia przepisu art. 12 ust. 1 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji.

Do powództwa została załączona bogata dokumentacja działań prowadzonych na szkodę AWR „Wprost”.

AWR „Wprost” już w 2012 r. wzywała wydawcę tygodnika „Newsweek Polska”, Ringier Axel Springer Polska, do powstrzymania się od nieetycznych jego zdaniem działań i czynów nieuczciwej konkurencji, m.in. w oświadczeniach i pismach kierowanych do Zarządu: http://www.pmpg.pl/index.php?id=9&action=view&id_news=740, http://www.pmpg.pl/files/tresc_wezwania_do_zaniechania_naruszen_przez_ras.pdf.
+
 1

Czytaj także