Cios w „antymaseczkowców”. Projekt PiS zakłada zmiany w Kodeksie wykroczeń

Cios w „antymaseczkowców”. Projekt PiS zakłada zmiany w Kodeksie wykroczeń

Adam Niedzielski i Waldemar Kraska
Adam Niedzielski i Waldemar Kraska / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
To będzie koniec tłumaczeń, że nakładanie kar za brak maseczki nie ma umocowania w prawie? W Sejmie pojawiła się obszerna nowelizacja, kolejna ustawa covidowa, która – wynika z jej zapisów – ma to ukrócić. Posłowie PiS chcą zmienić Kodeks wykroczeń.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli władzy w Sejmie pojawił się projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19”. By ruszyć z procesem legislacyjnym projektu, zwołano specjalnie posiedzenie na 20 października (nie było wcześniej przewidziane).

Jak zwykło to bywać, projekt nie jest procedowany tzw. drogą ministerialną, a złożyła go grupa posłów . W ten sposób pomijane są konsultacje (wymagane przy rządowym procesie), a ustawa może od razu trafić do izby niższej.

Nowa ustawa covidowa. Grzywny za niedostosowanie się do przepisów w Kodeksie wykroczeń

W ostatnich dniach rządzący powrócili do rozszerzenia obowiązku noszenia maseczki w całym kraju w związku z epidemią , ale – co podnosił np. RPO – brakowało odpowiednich zmian w prawie, by to uzasadnić. Wskazywano, że taki nakaz nie może być umocowany w rozporządzeniu, a w ustawie.

Dlatego też – czytamy w projekcie PiS – posłowie proponują szereg zmian w Kodeksie wykroczeń. Można je interpretować stosunkowo prosto: dają właśnie to umocowanie. Odnoszą się m.in. do obowiązku stosowania się do zakazów i nakazów ogłaszanych przez rząd.

Wyliczamy najważniejsze:

  • osoby chore (lub podejrzane o nosicielstwo m.in. choroby zakaźnej), które nie przestrzegają zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów, podlegają „karze grzywny lub karze nagany”;
  • kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów „o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych” podlega karze grzywny, lub karze nagany.

Jedna ze zmian dotyczy także Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Złamanie art. 116 Kodeksu wykroczeń (Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej, lub osoby sprawującej nad nimi pieczę) grozi grzywną do 1000 zł.

Czytaj też:
Dodatki covidowe dla lekarzy? „Będzie marchewka, ale będzie też kij”

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także