Biuro Trybunału Konstytucyjnego o ustawie autorstwa PiS: Przypomina regulacje uznane za sprzeczne

Biuro Trybunału Konstytucyjnego o ustawie autorstwa PiS: Przypomina regulacje uznane za sprzeczne

Dodano:   /  Zmieniono: 20
Sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego (fot.trybunal.gov.pl)
Biuro Trybunału Konstytucyjnego opublikowało notatkę, w której przedstawiono wnioski z wstępnej analizy projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wniesionej do Sejmu przez Prawo i Sprawiedliwość jako tzw. ustawę naprawczą.

„Analiza projektu ustawy prowadzi do wniosku, że treść proponowanych przepisów w wielu miejscach przypomina regulacje uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją, przede wszystkim w wyroku z 9 marca 2016 roku” – napisano w opublikowanej notatce

Na wstępie podkreślono również, że informacje zawarte w dokumencie nie są stanowiskiem sędziów.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego wskazało, że w świetle wyroku Trybunału z 9 marca proponowanie, by orzeczenia zapadały większością 2/3 głosów wszystkich sędziów pozostaje w sprzeczności z art. 190 ust. 5 Konstytucji RP, który mówi o podejmowaniu decyzji przez sędziów „większością głosów”. 

Za sprzeczny z konstytucją we wstępnej analizie uznano także przepis projektu ustawy mówiący o tym kto może uznać sprawę „za szczególnie zawiłą”. Problem dotyczy zbyt dużych uprawnień władzy wykonawczej w kontekście działań TK.

Innymi krytykowanymi propozycjami są: konieczność chronologicznego rozpoznawania spraw, zawieszenie na 6 miesięcy wszystkich spraw toczących się przed TK, nakaz stosowania nowej ustawy do trwających już postępowań, konieczność rozstrzygnięcia spraw już trwających w ciągu roku od wejścia  wżycie ustawy, konieczność zgody prezydenta na stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sędziego TK, tryb dopuszczenie sędziego do pracy, ograniczenie kompetencji TK w zakresie badania trybu wydania aktu normatywnego, konieczność ujawniania wyniku głosowania, zasady publikowania orzeczeń, kwestie dotyczące wyznaczania terminów rozpraw, zmianę dotyczącą przepisów określających zasady stwierdzenie przejściowej przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta oraz terminu wejścia w życiu ustawy

Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wniosło do Sejmu 29 marca. Miała być to ustawa, której celem była realizacja części uwag Komisji Weneckiej, „usprawnienie procedowania oraz podniesienie rangi i legitymizacji orzeczeń TK, a także uwzględnienie „istotnego orzecznictwa Trybunału” oraz doprowadzenie do zakończenia kryzysu konstytucyjnego w Polsce.Czytaj też:
PiS złożyło projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. "Próba kompromisu"

 20

Czytaj także