Premier Szydło i ministrowie podsumowali pół roku rządów. Które obietnice udało się spełnić?

Premier Szydło i ministrowie podsumowali pół roku rządów. Które obietnice udało się spełnić?

Dodano:   /  Zmieniono: 80
Posiedzenie rządu
Posiedzenie rządu / Źródło: Flickr / KPRM
Mija pół roku rządu PiS. Z tej okazji we worek 17 maja rząd podsumowuje dotychczasowe dokonania. – W pełni akceptuję to, co rząd robi – ocenił wcześniej Jarosław Kaczyński.

Podczas otwarcia obrad premier Beata Szydło zaznaczyła, że jej gabinet chce wyciągać wnioski z błędów swoich i poprzedników i dodała, że obowiązkiem władzy jest rozliczanie się ze swoich działań, natomiast rolą ministrów jest praca na rzecz narodu. – To, co dziś powiemy, ma służyć przygotowaniu do dalszej pracy – zapowiedziała premier. W trakcie dzisiejszego posiedzenia rządu, podczas którego obecni są dziennikarze, ministrowie kolejno przedstawiają dokonania swoich resortów.

Minister finansów

Minister finansów zaznaczył w swoim wystąpieniu, że trwają prace nad nową ordynacją podatkową i podatkami: bankowym i od hipermarketów. Podkreślił jednak, że priorytetem jest ustawa o VAT.


Minister infrastruktury i budownictwa

Minister Andrzej Adamczyk stwierdził, że należy zrobić wszystko, by przyspieszyć realizację projektów kolejowych i drogowych. – Zdiagnozowaliśmy problemy w procesie inwestycyjnym, przyspieszamy inwestycje kolejowe – dodał. Zdaniem ministra Poczta Polska powinna być operatorem usług pocztowych dla administracji publicznej.

Dodał także kilka słów o programie mieszkaniowym. – Program Mieszkanie Plus to wielkie przedsięwzięcie, któremu musimy podołać – stwierdził.


Minister nauki i szkolnictwa wyższego

Według Jarosława Gowina w ostatnich latach w szkolnictwie trwała stagnacja. – Konsekwencją zmian był monstrualny rozwój biurokracji. Największy wysiłek włożyliśmy w ograniczenie jej – stwierdził. Zaznaczył, że nowa polityka w zakresie szkolnictwa wyższego pozwoli wykładowcom zaoszczędzić setki tysięcy godzin, które przeznaczyć będą mogli na badania naukowe. Dodał ponadto, że przygotowana została nowelizacja ustawy o innowacyjności, która przyczyni się do zmiany polskiej gospodarki z „naśladowczo-imitacyjnej do innowacyjnej”.

Minister kultury

Piotr Gliński zwrócił na wstępie uwagę na to, że udało się przeprowadzić kilka konkursów, co „wywołało niezadowolenie niektórych grup i osób”. Podkreślił, że jego resort przygotował małą ustawę medialną i jest w trakcie szykowania dużej. Poinformował, że stara się ograniczyć liczbę umów cywilno-prawnych wśród pracowników ministerstwa. Na koniec zapowiedział prace nad skuteczniejszym odzyskiwaniem dzieł sztuki, w czym pomóc ma między innymi aplikacja „Art Sherlock”. 


Minister skarbu

Dawid Jackiewicz stwierdził, że podstawową zmianą jest zreorganizowanie filozofii funkcjonowania resortu, który był do tej pory ministerstwem prywatyzacji. – Ten proces objął kilkaset podmiotów – tłumaczył. Zadeklarował ponadto, że powstanie grupa kapitałowa, która odpowiedzialna będzie za „budowanie wartości majątku państwa”. Poinformował, że powstał zupełnie nowy model zarządzania majątkiem państwowym. 

Jackiewicz zaznaczył, że w ramach oszczędności udało się zlikwidować ponad 140 etatów w spółkach skarbu państwa. Na koniec zapewnił, że zły czas dla Skarbu Państwa dobiegł końca. – Nareszcie mamy skuteczny nadzór nad majątkiem państwa – powiedział.

Minister środowiska

– Polska musi wykorzystywać swój potencjał środowiskowy, ale w sposób racjonalny – przekonywał minister środowiska. Jan Szyszko stwierdził, że Polska w sposób racjonalny musi wykorzystywać swój potencjał środowiskowy. Wśród najważniejszych ustaw dotyczących jego resortu, minister wymienił nowelizację ustawy o lasach, która daje prawo pierwokupu lasów przez Skarb Państwa.

– Potrzebna jest zrównoważona polityka klimatyczna, to udało nam się zrobić. Staliśmy się państwem liczącym się w polityce klimatycznej świata – powiedział minister Jan Szyszko. Minister sporo miejsca poświęcił kwestii Puszczy Białowieskiej. Jak zaznaczył, jest ona objęta różnymi formami ochrony z powodu swojej unikalności.

Ministerstwo rolnictwa

– 180-stronicowy raport o półrocznych pracach resortu rolnictwa jest dostępny na jego stronie internetowej – powiedział wiceminister Babalski, który zastępował Krzysztofa Jurgiela, nieobecnego na posiedzeniu z powodu wizyty w Brukseli. – Wprowadziliśmy ustawę o ochronie polskiej ziemi. W ten sposób ministerstwo sprostało oczekiwaniom rolników – stwierdził przedstawiciel resortu rolnictwa. Babalski zaznaczył, że rząd uchwalił 5 ustaw należących do kompetencji jego resortu.

– Jesteśmy na etapie łącznie agencji restrukturyzacji i rynku rolnego. Nastąpi konsolidacja, co poprawi sytuację rolników, którzy będą mogli swoje żywotne sprawy dotyczące produkcji rolnej załatwiać prościej – przekonywał minister.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak

Minister zapowiedział odbudowę zlikwidowanych posterunków policji, łącznie około 400, oraz zwiększenie liczby partoli z terenie. Swoje wystąpienie szef MSWiA poświęcił też największym wyzwaniom, jakie stoją przed krajem i jego resortem - problemowi kryzysu migracyjnego czy kwestii zabezpieczenia ŚDM.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Minister zaprezentował plany usprawniania pracy prokuratury.

Ziobro zapowiedział, że w ministerstwie prowadzone są prace nad zaostrzeniem kar dotyczących najcięższych przestępstw. Podkreślił, że odrzucone zostały zmiany poprzedniego rządu, m.in. dot. kar odbywanych za pośrednictwem dozoru elektronicznego.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł

– Europejski System Konsumencki lokuje nas na 35. miejscu w Europie, wyprzedzamy tylko Czarnogórę pod względem organizacji ochrony zdrowia – przyznał minister. Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że niezbędne jest podjęcie działań naprawczych, zmierzających m.in. do likwidacji kolejek. Celem jest także dopasowanie polskiej służby zdrowia do standardów unijnych m.in. poprzez wprowadzenie dyrektywy tytoniowej.

Wśród osiągnięć minister wymienił m.in. wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia oraz zwiększenie liczby miejsc na uczelniach medycznych. – Decyzje w systemie zdrowia mają być podejmowane w oparciu o demografię – zaznaczył minister. – W resorcie zdrowia działa tzw. zespół ds. absurdów, który przygotowuje zestawienie biurokratycznych przeszkód w działaniu służby zdrowia – przekazał minister Radziwiłł i dodał, że w resorcie przygotowywanych jest 35 ustaw dotyczących całego systemu.

Minister sportu i turystyki Witold Bańka

Minister sportu Witold Bańka zdał relację z przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Brazylii. Wspomniał też o wsparciu małych i średnich klubów sportowych. W przyszłym roku na ten cel rząd przeznaczy 30 mln złotych. Minister zapowiedział także powrót do SKS-ów.

Minister mówił także o turystyce. Wśród naczelnych zadań wymienił wspieranie polskiej marki turystycznej. Celem ministerstwa ma być zachęcenie jak największej ilości osób do przyjazdu do Polski, a także skłonienie Polaków do wybierania naszego kraju jako celu wakacyjnych podróży.

Minister edukacji Anna Zalewska

Minister poinformowała, że nie ma obowiązku szkolnego dla sześciolatków i decyzja o tym, czy posłać je do szkoły, zależy od rodziców. Zdaniem Zalewskiej, mimo obaw, nie będzie pustego roku w pierwszych klasach. Od września do podstawówek pójdzie 210 tys. uczniów, z kolei 82 proc. dzieci 6-letnich zostało w przedszkolach. Minister zapewniła, że problemem szkolnictwa nie będą finanse, bo pieniądze zapewniono w budżecie. Minister zapowiedziała, że w październiku zostanie zaprezentowany projekt ustawy oświatowej. Zamiar jego wdrożenia dotyczy z kolei 2017 roku.

Minister gospodarki wodnej Marek Gróbarczyk

Minister Marek Gróbarczyk mówił o opracowaniu planu rewitalizacji żeglugi śródlądowej, obejmującego budowę kanału łączącego Wisłę i Odrę oraz o planach włączenia polskich dróg wodnych do europejskiego systemu.


Minister energii Krzysztof Tchórzewski

Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował o zażegnaniu problemów w sektorze górniczym. – Zapobieżono powstaniu w górnictwie bezrobocia na poziomie 100 tys. osób – podkreślił minister. Szef resortu energii zaprezentował projekt rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych, z czym związana jest restrukturyzacja całego pionu energetyki oraz konieczność redukcji emisji CO2. – System energetyczny w UE powoduje konieczność posiadania podwójnych mocy – ze źródeł odnawialnych i wsparcie z elektrowni konwencjonalnych – wyjaśniał minister.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz

Minister mówił o obronie terytorialnej, która ma zacząć działać w Polsce. Wspomniał także o pracach komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy smoleńskiej i podwyżce pensji żołnierzy zawodowych. Macierewicz zdał krótki raport z przygotowań do szczytu NATO. Szef MON mówił także o modernizacji wyposażenia polskiej armii i odnowie przemysłu zbrojeniowego

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska

Minister Anna Streżyńska stwierdziła, że priorytetami jej resortu są informatyzacja i bezpieczeństwo w przestrzeni cyfrowej. Przedstawiła także plany ministerstwa w zakresie zapewnienia obywatelom dostępy do informacji publicznej oraz nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej i szybkich sieciach łączności elektronicznej, która ma wejść w życia 1 lipca. – Pół miliona wniosków złożonych cyfrowo w programie 500+ to jeden z przykładów międzyresortowych prac związanych z cyfryzacją – zaznaczyła Streżyńska.

Minister rozwoju Mateusz Morawiecki

– Prowadzimy politykę gospodarczą, która koncentruje się na równomiernym rozwoju całego kraju – mówił o pracach swojego resortu wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Minister przekazał, że w ostatnim czasie udało się pozyskać 250 mln euro inwestycji zagranicznych i zapowiedział zaprezentowanie w czerwcu pakietu dla przedsiębiorców.– Zmieniamy model gospodarczy, który w ostatnich 27 latach był oparty na długu publicznym i przedstawimy kompleksowy program budowy polskich oszczędności – zapowiedział minister Morawiecki.

Minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska

Minister Elżbieta Rafalska przedstawiła harmonogram prac nad ustawą 500+. Mówiła o szkoleniach dla pracowników oraz samorządów. Szefowa resortu pracy i polityki społecznej zapowiedziała też prace nad innymi ustawami, m.in. o płacy minimalnej.

Henryk Kowalczyk

– 18 zaległych projektów europejskich udało nam się zrealizować. Rząd pracował w okresie tych 6 miesięcy łącznie nad 282 ustawami i rozporządzeniami – podsumował minister Henryk Kowalczyk. Jako najważniejszy dokument, nad którym pracuje jego resort, wymienił prawo wodne - unijną dyrektywę, którą należy wprowadzić.

Źródło: TVP Info

Czytaj także

 80
 • Tu i teraz   IP
  Jacyś mało wiarygodni ci "KOLESIE "...brakuje tylko informacji ...ile zniszczyli od początku swoich rządów...?
  • Tolek   IP
   Towarzystwo wzajemnej adoracji. Super
   • dziadek   IP
    Elegancka propaganda - w tym pis jest dobry. I tylko w tym.... bo tymczasem długi rosną, wydatki rosną i oczekiwania też rosną... Wszystko to nieuchronnie prowadzi do upadku na pysk a raczej na dziób - ale wyznawcy pislamu nawet tego nie zauważą, bo oni są głęboko wierzący, hehe
    • antek emigrant   IP
     Jak to które udało się spełnić???????? Ano wypłacono kasę rydzolowi i innym pedałom w czarnych sukienkach. To mało?????????? I ziemię można oddać w dobre ręce. I paliwo podrożało, bo podobno zbierają na budowę dróg. A swoim patologicznym wyborcom rozdają po 500. Jest za co wypić zdrowie pisokomuny popieranej przez katobolszewię. Już widzę jak debilstwo bezmózgowe rzuca się do minusowania. Niech mają radochę.
     • Bolek1   IP
      ale kino ,brakowalo jeszcze tylko pytan ""a jak tam wasze pozycie na drodze osobistej"""????