MSZ odpowiedziało Komisji Weneckiej. Oczekuje na "dobrą i merytoryczną opinię"

MSZ odpowiedziało Komisji Weneckiej. Oczekuje na "dobrą i merytoryczną opinię"

Miejsce obrad Komisji Weneckiej Scuola grande di San Giovanni Evangelista (fot.By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons) 
Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Wenecka otrzymała polskie stanowisko w sprawie tzw. ustawy inwigilacyjnej. Wiceszef MSZ Aleksander Stępkowski, który będzie brał udział w piątkowych obradach Komisji, oczekuje pozytywnych wniosków ze spotkania.

W tym tygodniu Komisja Wenecka oceniała sytuację wokół TK po marcowej opinii, która polecała rozwiązanie konfliktu poprzez opublikowanie przez rząd wyroku TK w tej sprawie. Dyskutowała także nad projektem opinii o nowelizacji polskiej ustawy o policji oraz ostatecznym jej przyjęciu. Polskie ministerstwo spraw zagranicznych przesłało swoje stanowisko w tej sprawie.

- W tym momencie ustawa jest znacznie lepsza od poprzedniej, ale są jeszcze punkty, które można poprawić - oceniał przewodniczący gremium unijnych prawników. Szef Komisji Weneckiej Gianni Buquicchio zapytany o to, czy wydźwięk opinii na temat polskiej ustawy o policji będzie pozytywny, czy negatywny, odpowiedział - "obiektywny". - Oczywiście nie mogę powiedzieć więcej, dopóki opinia nie zostanie formalnie przyjęta przez Komisję, ale to będzie ocena bezstronna, a za nią pójdą rekomendacje, które z pewnością poprawią polskie prawo w tej kwestii - mówił w piątek. Na pytanie o to, czy spodziewa się, że polski rząd wdroży zalecenia zawarte w opinii, odparł: "To już oczywiście zależy od niego".

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Komisji Weneckiej wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Stępkowski próbował przewidzieć, jaka będzie ocena polskiego prawa przez unijnych ekspertów. - Trudno mówić o obawach w tym wypadku. Wczoraj odbyliśmy bardzo dobre rozmowy. W ich trakcie mogliśmy więcej wytłumaczyć Komisji. Komisja na pewno zyskała większą wiedzę na temat ustawy i w ogóle prawa obowiązującego w Polsce - przekonywał w radiu.

- Obie strony były bardzo zadowolone z tych rozmów. Na podstawie zapewnień, które w trakcie tych rozmów wczoraj padły, możemy się spodziewać kilkudziesięciu interwencji w tekst opinii: zarówno w sam tekst główny, jak i ważne komentarze w postaci przypisów - mówił. - Liczymy na to, że to będzie bardzo dobra, merytoryczna opinia - podsumował.

Wizyta Komisji Weneckiej w Polsce

Przedstawiciele Komisji Weneckiej byli w Polsce pod koniec kwietnia. - Tym razem istotna jest ustawa o policji, która daje władzy szersze możliwości inwigilacji obywateli - wyjaśniał Gregory Dikov, prawnik z Komisji Weneckiej. Dikov tłumaczył, że dla Komisji kluczowe są kwestie dotyczące nowych uprawnień, jakie ustawa nadaje służbom zajmującym się bezpieczeństwem. Przypomnijmy, że podpisana 3 lutego przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja kilkunastu ustaw regulujących działania służb specjalnych i policji, dotyczy głównie zasad pobierania przez służby danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy przyjętym 15 stycznia przez Sejm, kontrola operacyjna ma się opierać na podsłuchu, podglądzie osób, kontroli korespondencji (w tym również maili), a także kontroli przesyłek. Ponadto, możliwe będzie uzyskiwanie danych zgromadzonych na informatycznych nośnikach danych.

Nowy kształt ustawy zaniepokoił także Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który stwierdził, że ustawa o policji narusza prawa obywateli. Chodzi o kwestie związane z uprawnieniami jakie będą przysługiwać służbom w zakresie uzyskiwania danych internetowych. 

Czym jest Komisja Wenecka?

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, szerzej znana pod nazwą Komisji Weneckiej, jest organem doradczym Rady Europy złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej.

Powstała w 1990 r. w czasie transformacji ustrojowej państw Europy Środkowej i Wschodniej. W jej skład wchodzi obecnie łącznie 59 państw. Ponadto wiele państw posiada status obserwatora, a OBWE oraz Komisja Europejska uczestniczą w sesjach plenarnych Komisji Weneckiej. Działalność Komisji dotyczy 3 głównych obszarów: instytucje demokratyczne i prawa podstawowe; sprawiedliwość konstytucyjna oraz wybory, referenda i partie polityczne.

Głównym zadaniem Komisji jest wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów aktów prawnych przygotowanych przez poszczególne państwa bądź aktów prawnych mających już moc prawną. Jak dotąd Komisja wydała ponad 500 takich opinii na temat ponad pięćdziesięciu krajów. ETPCz tylko od 2002 r. w ponad 50 sprawach powołał się na opracowania Komisji Weneckiej.

Źródło: AIR