Sejm zajmie się ustawą o statusie sędziów TK. "To już nawet nie jest śmieszne, to jest żałosne"

Sejm zajmie się ustawą o statusie sędziów TK. "To już nawet nie jest śmieszne, to jest żałosne"

Dodano:   /  Zmieniono: 20
Sejm
Sejm / Źródło: Flickr / Sejm RP/Rafał Zambrzycki
Pomimo ostrych sprzeciwów opozycji Sejm dodał do porządku obrad ustawę o statusie sędziów TK.

30 września do Sejmu trafił projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o statusie sędziów TK, w którym zawarto przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów TK, sprawy immunitetu, nietykalności osobistej, czy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W środę 5 października opozycja starała się nie dopuścić do rozpatrzenia projektu twierdząc, że jest to kolejny ze strony rządu cios wymierzony w niezależność Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Stanu

– Ile jeszcze ustaw kneblujących Trybunał Konstytucyjny chcecie złożyć? – pytała posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz. – To jest kolejny bubel prawny. To już nawet nie jest śmieszne, to jest żałosne. To jest recydywa. Myślicie, że przestaniemy walczyć o praworządność i Trybunał Konstytucyjny? Nie przestaniemy. Lepiej zacznijcie myśleć o Trybunale Stanu dla osób, które łamią konstytucję, bo to was czeka – mówiła. – I ja wam to gwarantuję – dodawała.

Zasłużony i wybitny opozycjonista

Inną taktykę obrał Stefan Niesiołowski z koła Europejscy Demokraci, który postanowił jedynie wyśmiać posłów PiS. – Tam jest bardzo sympatyczny zapis, że za udział w publicznych debatach odbiera się sędziemu pobory o 10-20 proc. i pozbawia statusu sędziego. To jest za mało. Skąd ten minimalizm PiS-owski, skąd ta łagodność? Proponuję areszt! – szydził. Były poseł PO nie miał złudzeń, że celem ustawy jest uniemożliwienie, by w mediach mogli występować byli sędziowie TK, tacy jak Andrzej Zoll, Marek Safjan, Jerzy Stępień, czy w przyszłości prof. Andrzej Rzepliński. Kpił, iż "PiS chce, by w mediach pojawiał się głównie zasłużony i wybitny opozycjonista i bohatera narodowy pan prokurator Piotrowicz".

Powaga Sejmu

Głos sprzeciwu wyraził także poseł Kukiz'15 Grzegorz Długi. – Powaga Sejmu wymaga, żebyśmy się skupili na tworzeniu dobrego prawa. Nie będzie dobrego prawa, jeżeli będziemy je tworzyli "na kolanie" – przekonywał. Jego zdaniem projekt zgłoszono zbyt późno i zostało zbyt mało czasu, aby przedyskutować go nawet w obrębie poszczególnych partii.

Czytaj też:
Pojawiał się i znikał. Projekt posłów PiS o sędziach TK znów na stronie Sejmu. Skierowano go do I czytania

Źródło: sejm.gov.pl
 20
 • herold   IP
  Do Polak z Polski
  Trochę wiedzy i kultury prawnej kolego. Zaden! ŻADEN! Akt prawny w RP nie może być niezgodny z Ustawą Zasadniczą -a o takiej zgodności lub nie stanowi Trybunał Konstytucyjny . Żadne bolszewickie bajanie tego nie zmieni.
  • Polak z Polski   IP
   TK ma prawo orzekać tylko i wyłącznie w sprawach ustaw.
   Nie ma prawa orzekać w sprawach dotyczących konsekwencji ich stosowania (niekonstytucyjności zakresowej) .
   Jeżeli się wypowiada, to znaczy, że ta wypowiedź jest tylko jego opinią a nie orzeczeniem.
   Jeżeli zasada w ustawie jest zła, to jest zła i już.
   Jeżeli TK wypowiada się w zakresie uchwał sejmowych, to znaczy, że to też tylko opinie, gdyż ten zakres działalności sejmu nie podlega jurysdykcji TK. To nie jest żadne orzeczenie TK, więc nie może mieć mocy prawnej. Jeżeli TK ocenia, że uchwała sejmu (personalna) nie ma mocy prawnej, to też nie jest orzeczenie, gdyż nie podlega jego jurysdykcji. I wara im do tego.
   Na koniec powiem tak.
   Wyciek maili z TK dowodzi, że TK (w tym Rzepliński), że od dawna znali zamierzenia PO.
   Rzepliński publicznie powiedział, że nie wiedział, nie zauważył poprawki PO.
   Rzepliński jest kłamcą w tym zakresie. Doskonale wiedział co robi PO a publicznie kłamał.
   Wprost w oczy wszystkich Polaków. I taki ..... ma czelność dalej się mienić strażnikiem Konstytucji RP.
   To nie Pan ani TK jest konstytucyjnym strażnikiem Konstytucji tylko Pan Prezydent RP, obecnie Pan Andrzej Duda. Pan pozostajesz użytecznym kłamcą na rzecz jednej opcji politycznej.
   Odpowiesz Pan za to.
   • herold   IP
    Do Robnat Gdzie prawo studiowałeś ??? Wszelkie prawo stanowione przez Sejm może być rozpatrywane na podstawie skargi. pewnie studiowałeś u szewca z niejakim mniej niż zero.
    • herold   IP
     W zwiazku z oszczerstwami w gadzinówce w sieci - która jak na chamów przystało nie daje sprostowania to chciałbym kolegom z forum coś przedstawić dementi Pana Profesora Safjana jako dowód na manipulację i kłamstwa bolszewickiej hołoty "Wobec odmowy publikacji mojego sprostowania i odpowiedzi nie widzę innej drogi ustosunkowania się do tych treści.

     1. Nieprawdą jest, że kiedykolwiek byłem komunistą lub choćby zbliżałem się w swojej działalności i wypowiedziach do tej ideologii.

     Prawdą jest, że nigdy nie należałem do PZPR ani nawet jej młodzieżowych przybudówek.

     2. Nieprawdą jest, że kiedykolwiek, w jakiejkolwiek postaci współpracowałem z władzami ani tym bardziej ze służbą bezpieczeństwa PRL.

     Prawdą jest, że od 1978 r. współpracowałem z opozycją, biorąc m.in. udział w tworzeniu opozycyjnego ugrupowania Niepodległość.

     3. Nieprawdą jest, że kiedykolwiek na kogokolwiek doniosłem władzom czy służbie bezpieczeństwa PRL.

     Prawdą jest, że wielu działaczom opozycyjnym pomagałem w różnych dramatycznych sytuacjach, w tym również osobom , które lokują swoje sympatie polityczne po stronie tych, którzy dzisiaj mnie szkalują - jeśli mają odwagę cywilną i honor, niech się odezwą w tej sprawie.

     4. Nieprawdą jest, że w okresie pełnienia funkcji w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości wziąłem choćby złotówkę z uposażenia sędziego w stanie spoczynku.

     Prawdą jest, że przepisy obwiązujące w tym czasie (z wyjątkiem okresu od wejścia w życie ustawy z 25.06.2015 r. do wejścia w życie ustawy z 22.07.2016 r.) nie zabraniały pobierania takiego wynagrodzenia. Była to więc i pozostaje moja własna decyzja podyktowana względami etycznymi, a nie ograniczeniami prawnymi.

     5. Nieprawdą jest, że Trybunał Konstytucyjny opłacał od 2009 r. składkę na moje ubezpieczenie zdrowotne.

     Prawdą jest, że składkę taką opłacał od wejścia w życie ustawy z 25.06.2015 r., która taką sytuację wyraźnie uregulowała. Obecnie obowiązująca ustawa przemilcza tę kwestię, co oznacza, że podobnie jak w latach 2009-15 pozostanę w mojej ojczyźnie, po 45 latach pracy, osobą nieubezpieczoną zdrowotnie.

     6. Nieprawdą jest, że ustawy z 1997 r., 2015 r., a także obecnie obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wykluczają możliwość pełnienia funkcji sędziowskich przez sędziów TK w stanie spoczynku.

     7. Nieprawdą jest, że moja żona Dorota Safjan została wyrzucona z pracy w warszawskim ratuszu za machlojki reprywatyzacyjne.

     Prawdą jest, że zrezygnowała sama ze współpracy z Lechem Kaczyńskim wobec zasadniczej różnicy co do sposobu zarządzania miastem, co potwierdził Lech Kaczyński w wywiadzie udzielonym dziennikarzom "Rzeczpospolitej", opublikowanym 13.10.2006 r., dodatkowo przepraszając moją żonę w imieniu własnym i swojego brata za niefortunne uwagi o niej wypowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego w książce "Alfabet Kaczyńskich".

     8. Nieprawdą jest, że niczym Pawka Morozow wypieram się swojego ojca.

     Prawdą jest, że wychowywała mnie od 3. roku życia samotna, wyjątkowo biedna matka i babcia. Kontakt z ojcem nawiązałem jako dorosły i w pełni ukształtowany człowiek. Był to kontakt serdeczny, acz obciążony nie tylko traumami z dzieciństwa, lecz również radykalną różnicą poglądów politycznych, oceny historii i rzeczywistości.

     9. Nieprawdą jest, że jakikolwiek sukces życiowy zawdzięczam swojemu ojcu.

     Prawdą jest, że od lat 80., a zwłaszcza wczesnych lat 90., żyję w cieniu spraw, które już wtedy publicznie przypisywano mojemu ojcu i które - o czym wiem, choć nie próbuję niczego usprawiedliwiać - nie wyglądają tak jednoznacznie, jakby to wynikało z dokonanego w mediach opisu dokumentów zgromadzonych w archiwach bezpieki i informacji wojskowej."
     • Robnad   IP
      obserwator
      "To TK decyduje o tym czy zostali wybrani zgodnie z prawem czy nie."

      niby, który artykuł Konstytucji o tym mówi?

      Art. 188 Konstytucja RP

      Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

      zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

      zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

      zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

      zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

      skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

      teraz na drzewo, wyglądaj POwtórki z ewolucji.

      Czytaj także