Wspólna akcja polskiej policji i Europolu. Odnaleziono co najmniej 33 ofiary handlu ludźmi

Wspólna akcja polskiej policji i Europolu. Odnaleziono co najmniej 33 ofiary handlu ludźmi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zatrzymanie w ramach jednej z policyjnych akcji
Zatrzymanie w ramach jednej z policyjnych akcji Źródło: Policja.pl
18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku będą to już X obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci.

Wspólna akcja polskiej policji i Europolu

W ramach realizacji projektów EMPACT THB (Europejska Multidyscyplinarna Platforma przeciwko Zagrożeniu Przestępczością Handlu Ludźmi) koordynowanych przez Europol, a realizowanych w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa EU, Polska Policja wzięła udział w dwóch europejskich akcjach Joint Action Day (JAD). Wspólna operacja JAD w ramach działań Europolu skierowana była na zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego, w tym seksualnego wykorzystania dzieci w Polsce. Przeprowadzono ją w dniach 12 – 13 października 2016 r. Operacja ta prowadzona była pod kryptonimem: CICONIA ALBA. W ramach operacji skontrolowano miejsca, gdzie jak wynikało z rozpoznania, może dochodzić do wykorzystywania seksualnego ofiar handlu ludźmi. Skontrolowano ponad 9 500 miejsc, w tym szereg agencji towarzyskich i tzw. domówek, klubów nocnych oraz miejsc uprawiania przydrożnej prostytucji wraz z przyległymi do nich parkingami, stacjami benzynowymi i kompleksami leśnymi. 

21 osób spośród ujawnionych ofiar to Polacy

W wyniku działań udało się ujawnić 33 potencjalne ofiary handlu ludźmi. Pośród nich 21 osób stanowili obywatele Polski, 8 obywatelki Bułgarii i 4 obywatelki Ukrainy. Łącznie zatrzymano 53 osoby, w większości obywateli Polski. 5 osób zatrzymanych usłyszało zarzuty handlu ludźmi, 10 kolejnych czerpania korzyści z cudzego nierządu, a 1 obcowania płciowego z małoletnim. 14 osób zatrzymanych zostało w związku z podejrzeniem popełnienia przez nich innych przestępstw, w tym przeciwko mieniu lub posiadania środków odurzających. 19 obywateli państw trzecich zatrzymano, a następnie wydalono z kraju w związku z pobytem niezgodnym z zadeklarowanym. W ramach działań ujawniono i zatrzymano również 4 osoby poszukiwane listami gończymi.

Akcje przeciw pedofilom

W 2016 roku Policja przeprowadziła cztery duże akcje o zasięgu ogólnopolskim pod kryptonimem „BIKE”, „GLAS”, „WARKOCZ” oraz „FIBULA”. Operacje te wymierzone zostały w przestępców, którzy korzystając z Internetu sprowadzali i rozpowszechniali materiały z pornografią dziecięcą. W wyniku tych operacji podjęto czynności procesowe wobec 140 osób podejrzewanych, którym w większości już przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa.

Źródło: Policja