56 nominacji służbowych MON. "Najliczniejsza zmiana w strukturach dowodzenia od wielu lat"

56 nominacji służbowych MON. "Najliczniejsza zmiana w strukturach dowodzenia od wielu lat"

Dodano:   /  Zmieniono: 24
Antoni Macierewicz na uroczystości wręczania nominacji
Antoni Macierewicz na uroczystości wręczania nominacji / Źródło: mon.gov.pl
Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wręczył nominacje na nowe stanowiska 56 żołnierzom.

Podczas uroczystego wręczenia nominacji, minister Macierewicz wyjaśnił powód tak licznego rozdawania stanowisk. – Rozpoczęły się działania przygotowujące rozlokowanie sił sojuszniczych na terenach zachodnich i północno-wschodnich Rzeczpospolitej w styczniu przyszłego roku. To do Panów będzie należało zorganizowanie współpracy Wojska Polskiego z naszymi sojusznikami, będzie należało przygotowanie się do nowych wyzwań, nowych zadań, jakie będą realizowane w najbliższym czasie. Powierzam Panom odpowiedzialne stanowiska, powierzam Panom w istocie kierowanie polską armią – zwracał się do nowych dowódców.

Przy okazji przypomniał żołnierzom, że sam z nadania premiera będzie odpowiedzialny za współpracę z sojusznikami z NATO. – Jestem przekonany, że spełnicie to zadanie bardzo dobrze. Musicie wiedzieć, że realizując współdziałanie z naszymi sojusznikami, możecie liczyć w pełni nie tylko na wszystkie możliwości, wynikające z dotychczasowych kompetencji jakie posiada Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także na te, które pani premier nałożyła na mnie, powierzając mi funkcję pełnomocnika ds. współdziałania wszystkich struktur państwowych z naszymi sojusznikami – mówił.

– To najliczniejsza zmiana, jaka dokonuje się w strukturach dowodzenia Wojska Polskiego od wielu lat. Długo na nią czekaliśmy, długo zastanawialiśmy się nad każdą decyzją dlatego, że są one podejmowane w bardzo szczególnej sytuacji – zwracał uwagę.  – Polska armia musi się rozwijać, polska armia musi się modernizować i to w wymiarze technicznym, ale także personalnym i organizacyjnym. Jak Państwo wiecie, chcemy doprowadzić do tego, żeby rychło armia liczyła co najmniej 150 tys. żołnierzy w czasie pokoju. To nie jest wyzwanie przekraczające nasze możliwości, ale to jest minimum, które powinna liczyć armia kraju tak dużego jak Polska. (…). To wy będziecie tą armią dowodzili. Polska na Was liczy – podsumował.

Na zakończenie uroczystości minister Antoni Macierewicz w towarzystwie przedstawicieli kierowniczej kadry SZRP złożył wieniec i zapalił znicz pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiej.

Źródło: mon.gov.pl/mjr Robert Siemaszko
+
 24

Czytaj także