Nie było kworum, ale wybrano kandydatów na prezesa TK. „Kontynuowanie obrad konieczne i uzasadnione”

Nie było kworum, ale wybrano kandydatów na prezesa TK. „Kontynuowanie obrad konieczne i uzasadnione”

Dodano:   /  Zmieniono: 88
TK duże zdjęcie
TK duże zdjęcie Źródło: Flickr / Lukas Plewnia
Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, podczas którego wybrano kandydatów na prezesa TK odbyło się w 9-osobowym składzie. Tymczasem do podjęcia uchwał konieczna jest obecność co najmniej 10 z ogólnej liczby sędziów.

Przypomnijmy, dzisiaj po południu zakończyło się Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, podczas którego Kandydatami na prezesa TK zostali sędziowie Marek Zubik, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja.

Zgromadzenie Ogólne ws. wyboru kandydatów na prezesa TK zwołał 28 listopada prezes Andrzej Rzepliński. Zapowiadano, że będzie przeprowadzone według obecnych zasad (nie uwzględniających jednego z projektów Prawa i Sprawiedliwości).

Czytaj też:
Kto następcą Rzeplińskiego? Znamy nazwiska kandydatów

„Kontynuowanie obrad konieczne i uzasadnione”

Na stronie Trybunału opublikowano protokół z obrad. „Sędziowie TK obecni na Zgromadzeniu Ogólnym zgodnie uznali, że uwzględniając konstytucyjny i ustawowy obowiązek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w ustawowym terminie, określonym w art. 16 ust. 3 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157) oraz biorąc pod uwagę fakt, że nieobecność trojga sędziów TK uniemożliwiałaby zrealizowanie w ustawowym terminie konstytucyjnego obowiązku, kontynuowanie obrad w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego było - ich zdaniem - konieczne i uzasadnione” - podkreślono.

Według proponowanych przez PiS przepisów Zgromadzenie Ogólne TK ma przedstawiać prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego „w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat”. Kandydatem może być każdy sędzia, który w głosowaniu otrzymał co najmniej 5 głosów. Co więcej, w świetle przepisów, ujętych w projekcie, zwołanie przez prezesa TK Zgromadzenia Ogólnego, będzie uznane za nieważne.

Czytaj też:
Kolejna ustawa o TK przyjęta. Piotrowicz krzyczał z mównicy: Precz z komuną!

Źródło: WPROST.pl / trybunal.gov.pl
 88

Czytaj także