Projekt zmiany trzech ustaw zakłada informowanie państwa o ciążach i rodzajach porodów

Projekt zmiany trzech ustaw zakłada informowanie państwa o ciążach i rodzajach porodów

Noworodek
Noworodek 
Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w projekcie ustawy, który ma na celu przywrócenie obowiązku meldunkowego zawarto także regulacje dotyczące zbierania przez państwo danych... o ciążach, ich przebiegu oraz porodach.

Obowiązek meldunkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miał zniknąć w styczniu 2018 roku, jednak MSWiA zgłosiło do konsultacji projekt, który uchyla te przepisy. W uzasadnieniu wyjaśniono, że zbieranie przez państwo danych dotyczących obywateli ma znacznie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywatela. "Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie" - czytamy w uzasadnieniu projektu. Dokument przewiduje także wprowadzenie możliwość meldunku przez internet oraz przyznawanie cudzoziemcom numeru PESEL.

Czytaj też:
Co z obowiązkiem meldunkowym? MSWiA proponuje zmiany

Równocześnie, MSWiA zaproponowało, by do artykułu 144 Ustawy o aktach stanu cywilnego wprowadzić zapisy, który nakładałby na obywateli obowiązek informowania przebiegu ciąży i rodzaju porodu. Jak wskazano w oświadczeniu, o nowe regulacje wystąpiły Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Urząd Statystyczny. Obecnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek poinformowania o stanie zdrowia dziecka, czasie trwania ciąży oraz miejscu i wielorakości porodu, wcześniejszych ciążach i żywotności urodzonych wcześniej dzieci. Ustawodawca zaproponował jednak, by nowe przepisy nakazywały informowanie organów państwa o „okresie trwania ciąży, wielorakości i miejscu porodu oraz rodzaju porodu.

Cały projekt ustawy:

Źródło: MSWiA