Rząd ma w planach rozbudowę militarnych dróg. Do wykazu zostaną dołączone trasy lokalne i wewnętrzne

Rząd ma w planach rozbudowę militarnych dróg. Do wykazu zostaną dołączone trasy lokalne i wewnętrzne

Honker 2000 Wojska Polskiego z brezentowym dachem
Honker 2000 Wojska Polskiego z brezentowym dachem Źródło:Wikimedia Commons / By Hiuppo (Own work) [CC BY-SA 2.5]
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało projekt, który zakłada rozbudowę sieci militarnych dróg – informuje "Puls Biznesu".

Zgodnie z założeniami projektu, który został zgłoszony przez MIB, do listy dróg, które mają znaczenie obronne mogą zostać włączone trasy lokalne i wewnętrzne. Dotychczas – jak zauważa „Puls Biznesu” – do tej sieci należały autostrady, drogi ekspresowe i część dróg wojewódzkich. W praktyce: wszystkie kategorie dróg w kraju mogą zostać zaliczone do tras o znaczeniu obronnym. Zmiany obejmą także przepisy dotyczące dróg wewnętrznych, zgodnie z którymi zarządca terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna lub jej odcinek, jeżeli znajduje się w wykazie dróg o znaczeniu obronnym, „jest zobowiązany do jej udostępnienia w celu budowy, przebudowy, remontu lub przejazdu pojazdów w celach obronności”.

„Proponowane zmiany są rezultatem analiz praktycznych doświadczeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa i zabezpieczenia potrzeb transportowych sił zbrojnych” – napisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Część dróg może dofinansować MON

To wszystko ma pozwolić na określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym, przy jednoczesnym „usprawnieniu procesu inwestycji” na drogach, które zostaną objęte przygotowaniami obronnymi. W ten sposób Ministerstwo Obrony Narodowej będzie mogło dofinansowywać budowę takich tras lub ich remont.

„Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie uregulowań prawnych umożliwiających finansowanie lub dofinansowywanie inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym z budżetu państwa ze środków będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. Wdrożenie nowych rozwiązań prawnych umożliwi również zawieranie porozumień pomiędzy zarządcami dróg lub zarządcą dróg, a upoważnionym przez Ministra Obrony Narodowej organem wojskowym” – czytamy w projekcie.

To, jak zauważa w rozmowie z „Pulsem Biznesu” Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, może odciążyć zwłaszcza finanse samorządów, które na swoim terenie mają ośrodki militarne. Zdaniem Dzieciuchowicz, często zdarza się, że lokalne władze nie są w stanie zmieścić w budżecie wydatków na budowę lub utrzymanie dróg, po których mogłyby poruszać się pojazdy obronne.

Źródło: "Puls Biznesu"