CBA zapowiada wniosek o wygaśnięcie mandatu prezydenta Radomia

CBA zapowiada wniosek o wygaśnięcie mandatu prezydenta Radomia

Funkcjonariusz CBA
Funkcjonariusz CBA / Źródło: Twitter / CBA
CBA zapowiada, że złożony zostanie wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego. Powodem jest ujawnienie nieprzestrzegania przepisów ustawy antykorupcyjnej.

W komunikacie CBA poinformowało, że zakończyło kontrolę przestrzegania w latach 2014 – 2016 zakazów zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne tzw. ustawy antykorupcyjnej przez Radosława Witkowskiego – Prezydenta Radomia, a także kontrolę prawidłowości i prawdziwości składanych przez niego oświadczeń majątkowych w zakresie tych zakazów. Funkcjonariusze CBA ujawnili, że Prezydent Witkowski wbrew zakazowi zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o.

Jak informuje CBA, stanowi to złamanie przepisu art. 4 ustawy antykorupcyjnej, zgodnie z którym osoby podlegające ograniczeniom antykorupcyjnym w okresie sprawowania funkcji (m.in. prezydenta miasta, burmistrza, wójta) nie mogą zasiadać w organach spółek prawa handlowego.

Z komunikatu CBA dowiadujemy się, że w okresie zasiadania Radosława Witkowskiego w radzie nadzorczej (styczeń-kwiecień 2015) Skarb Państwa posiadał w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. (spółka powołująca Prezydenta do organu nadzorczego) 26,37% kapitału zakładowego, a więc Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. nie mógł powołać Prezydenta Radomia do rady nadzorczej nie powodując przy tym złamania przepisów antykorupcyjnych przez Radosława Witkowskiego.

„W celu sprawdzenia możliwości skorzystania przez R. Witkowskiego z tych wyłączeń przeanalizowano także status Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA, jako jedynego wspólnika spółki z o.o., do której organu został powołany Prezydent Radomia. Zgodnie z zapisami art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) „w spółce jednoosobowej jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników, a w art. 215 § 1 „Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników”. Powołująca spółka (właściciel sp. z o.o.) nie spełniała, w chwili powoływania Witkowskiego do organu, warunków opisanych w art. 6 ustawy antykorupcyjnej, a co za tym idzie, nie może być mowy o objęciu Prezydenta zwolnieniem spod zakazów art. 4 ustawy” – informuje CBA.

Funkcjonariusze CBA podkreślają, że odmowa podpisania protokołu kontroli przez Radosława Witkowskiego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli, nie zmienia bezspornych ustaleń CBA. Zgodnie z zapisami ustawy antykorupcyjnej oraz kodeksu wyborczego naruszenie zakazów antykorupcyjnych przez prezydenta miasta powoduje wygaśnięcie jego mandatu.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zapowiada, że w ciągu kilku dni skieruje wniosek do Rady Miasta Radomia o wygaszenie mandatu Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego.CBA wniesie także o przedstawienie informacji o sposobie i zakresie realizacji wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego z powodu nieprzestrzegania przez niego przepisów ustawy antykorupcyjnej.

/ Źródło: cba.gov.pl

Czytaj także

 3
 • Ryfka IP
  A pourywajcie sobie łby w tej pogoni za kasą. Tak to już w skorumpowanych państwach jest. Nowy złodziej ściga starego złodzieja.
  • hodowca trzody chlewnej IP
   A co tam u radcy nadzorczego Misiewicza słychać ?
   Cały ten bankiet przy państwowym stole świadczy jedynie o kontynuacji władzy.
   SLD, PO, PSL, PIS, czyli władza się zmienia, ale zasady korzystania z państwowego koryta zawsze bez zmian.

   Czytaj także