Ziobro pyta o legalność wyboru sędziów. Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie

Ziobro pyta o legalność wyboru sędziów. Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro Źródło: Newspix.pl / KAROL SEREWIS
Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o zbadanie zgodności z Konstytucją wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie konstytucyjności uchwały Sejmu z 26 listopada 2010 roku o wyborze trzech sędziów Trybunału (Stanisława Rymara, Piotra Tuleję i Marka Zubika), przyjętej po łącznym głosowaniu nad wszystkimi kandydatami.

Jak tłumaczy Prokuratura Krajowa, intencją wniosku jest wyjaśnienie dwóch kwestii: kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do rozstrzygania o konstytucyjności wyboru przez Sejm sędziów Trybunału, a w przypadku uznania tych kompetencji - prawidłowości metody polegającej na łącznym głosowaniu nad kilkoma kandydaturami na sędziów Trybunału i usankcjonowania wyboru kilku sędziów jedną uchwałą.

„Problem uprawnień Trybunału do badania konstytucyjności wyboru przez Sejm jego członków, wywoływał do tej pory spory polityczne i prawne. Był podnoszony zwłaszcza w trakcie politycznego kryzysu związanego z głosowaniem przez Sejm poprzedniej kadencji nad kandydatami na sędziów Trybunału na miejsce tych, których kadencja jeszcze nie upłynęła. Za uznaniem kompetencji Trybunału w tej sprawie opowiadał się Rzecznik Praw Obywatelskich. Niejednolite stanowisko prezentowali sami sędziowie Trybunału” – czytamy w oświadczeniu i dodaje, że kwestia uprawnień Trybunału do oceny prawidłowości wyboru sędziów może budzić również problemy w przyszłości. „Dlatego wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny, na gruncie prawa i w sytuacji pozbawionej politycznego kontekstu. Taką możliwość daje złożony przez Prokuratora Generalnego wniosek” – argumentuje Prokuratura Krajowa. 

Dalej w oświadczeniu zaznaczono, że tak jak zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, w pisemnym stanowisku przedstawionym w Trybunale 18 grudnia 2015 roku, konieczne jest rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości dotyczących samej prawidłowości wyboru sędziów Trybunału.

Prokuratura Krajowa uważa, że wątpliwości tego typu budzi uchwała Sejmu z 26 listopada 2010 roku. „Może naruszać zasadę indywidualnego wyboru sędziego Trybunału, wynikającą z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, a przez to także zasadę legalizmu wyrażoną w art. 7 Ustawy Zasadniczej” – czytamy. „Art. 194 ust. 1 Konstytucji głosi, że każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi być wybierany przez Sejm w oddzielnym, indywidualnym głosowaniu, a więc w trybie odrębnej uchwały, z wyznaczeniem mu kadencji. Uchwała Sejmu z 26 listopada 2010 roku tego warunku nie spełnia” – argumentuje.

Jak pisze Prokuratura Krajowa, dotyczy ona jednocześnie trzech sędziów, nie wskazuje, który z nich został wybrany, na które wakujące miejsce i wyznacza im wszystkim wspólny termin rozpoczęcia kadencji. Wynika ponadto z przyjętej blokowej metody głosowania, budzącej zastrzeżenia prawne. „Na jednej karcie do głosowania umieszczono pięciu kandydatów, spośród których na wakujące trzy miejsca w Trybunale wybrano tych, którzy uzyskali największą liczbę głosów” – wyjaśnia.

Czytaj też:
PO reaguje na ruch Ziobry. „TK głosami dublerów przyklepie niekonstytucyjne działania PiS”

Źródło: WPROST.pl / Prokuratura Krajowa
 10

Czytaj także