Rząd PO-PSL nie załatwił tego przez 8 lat. Jest finał negocjacji w sprawie siedziby unijnej agencji

Rząd PO-PSL nie załatwił tego przez 8 lat. Jest finał negocjacji w sprawie siedziby unijnej agencji

Podpisanie projektu umowy w sprawie siedziby Frontexu
Podpisanie projektu umowy w sprawie siedziby Frontexu / Źródło: Twitter / @MSWiA_GOV_PL
Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, parafowali projekt umowy, zgodnie z którą siedziba Frontexu byłaby na stałe umiejscowiona w Warszawie.

Dokument podpisano w obecności Jakuba Skiby, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, a także Fabrice’a Leggeriego, dyrektora wykonawczego Frontexu. Projekt umowy między Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) w sprawie siedziby parafowali Marcin Wereszczyński, pełnomocnik delegacji polskiej do przeprowadzenia rokowań w sprawie siedziby Agencji, oraz Sakari Vuorensola, reprezentujący w negocjacjach Agencję Frontex.

– Jesteśmy dumni, że największa agencja Unii Europejskiej znajdzie stałą siedzibę w Polsce. Wierzymy, że Frontex z nowym mandatem będzie się dobrze czuł w naszym kraju – powiedział wiceminister Jakub Skiba.

– Podpisanie porozumienia jest bardzo ważne dla przyszłości Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – ocenił z kolei Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Frontexu. – Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie wysiłki poczynione przez polskie władze, które pozwoliły nam zakończyć ten proces w odpowiednim czasie – dodał.

Teraz projekt umowy będzie musiał być zatwierdzony przez Zarząd Agencji Frontex i poddany pod głosowanie przez polski parlament.

twitter

Ochrona granic

Głównym zadaniem Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi. Straż dba o bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych UE, przeprowadzając jednocześnie okresowe analizy ryzyka oraz dokonując ocen podatności na zagrożenia. Straż składa się z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontexu, który otrzymał dodatkowe zadania) oraz krajowych organów odpowiedzialnych za zarządzanie granicami. Głównym jej zadaniem jest opracowanie strategii operacyjnej w zakresie zarządzania granicami i koordynacja pomocy płynącej ze wszystkich państw członkowskich.

Czytaj też:
Nowa unijna agencja może mieć główną siedzibę w Warszawie

+
 13

Czytaj także