Smog wciąż na niebezpiecznym poziomie. W poniedziałek darmowa komunikacja miejska

Smog wciąż na niebezpiecznym poziomie. W poniedziałek darmowa komunikacja miejska

Smog nad miastem, zdjęcie ilustracyjne
Smog nad miastem, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. Grzegorz Polak
W Krakowie dalej dusi smog, co zmusiło władze miasta do wprowadzenia w poniedziałek kolejnego dnia darmowej komunikacji miejskiej.

„Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Co istotne, dokument nie musi być wystawiony imiennie na osobę, która się nim legitymuje w trakcie kontroli biletów. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w niedzielę i poniedziałek, w godzinach od 00.00 do 24.00”  – podano w komunikacie.

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w ciągu najbliższej doby (30.01.2017) istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze Krakowa. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Czytaj też:
Smog znów spowił polskie miasta. W powietrzu rakotwórczy benzen na niebezpiecznie wysokim poziomie
Czytaj też:
Wielka zbiórka na sieć czujników jakości powietrza? Potrzeba pół miliona złotych

Źródło: WPROST.pl
 3

Czytaj także