Rodzice domagają się wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej. „Dokument sankcjonuje przemoc wobec psychiki dzieci”

Rodzice domagają się wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej. „Dokument sankcjonuje przemoc wobec psychiki dzieci”

Dzieci w szkole
Dzieci w szkole / Źródło: Fotolia / Zsolnai Gergely
Członkowie inicjatywy „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci” skrytykowali rząd za brak decyzji o wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej. W ich opinii dokument „sankcjonuje przemoc wobec psychiki dzieci i naruszanie wolności rodziny”.

Członkowie kampanii „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci” są oburzeni faktem, że rząd nie wypowiedział Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W ich opinii dokument „sankcjonuje przemoc wobec psychiki dzieci i naruszanie wolności rodziny”. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele inicjatywy stwierdzili, że „akt ten wzywa do wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji, kultury, religii i honoru opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn”. – W tym celu nakazuje wprowadzenie programowej indoktrynacji na wszystkich poziomach edukacji oraz w mediach, klubach i w przestrzeni społecznej, zmierzającej do zastąpienia tożsamości płciowej męskiej i żeńskiej płynną tożsamością gender. Ogranicza też inne wolności i prawa obywatelskie – stwierdzili.

Rodzicom zrzeszonym wokół inicjatywy nie podoba się również fakt, iż „rząd PiS utrudnia prowadzenie edukacji domowej”. – Konsekwencja działań rządu PiS pozwala uznać, że nie są one przypadkowe, ale stanowią realizację deklaracji, jakie złożył na forum międzynarodowym. Działania te pozostają jednak w rażącej sprzeczności z porządkiem naturalnym i Konstytucją RP oraz samym prawem międzynarodowym. Zarówno polskie, jak i międzynarodowe prawo uznaje bowiem prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci i prawa dzieci do tożsamości, wzrastania w naturalnej rodzinie oraz do ochrony przed demoralizacją – tłumaczyli podczas konferencji prasowej.

Inicjatywa „Stop Seksualizacji Naszych Dzieci” domaga się, aby „rząd PiS prowadził jawną dla polskich obywateli, zgodną z polskim prawem politykę dotyczącą rodziny, opowiedział się za prawami rodziców i powstrzymał działania prowadzące do deprawacji dzieci”. – Żądamy wycofania się z zamiaru wprowadzania kolejnej seks-edukacji do szkół. Sprzeciwiamy się próbom zastępowania rodziców w ich naturalnej i konstytucyjnie gwarantowanej roli wychowawczej – podkreślili dodając, że „domagają się spełnienia zapowiedzi wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”.

Źródło: Stop Seksualizacji Dzieci
+
 35

Czytaj także