ABW zatrzymało zastępcę Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie. Sprawa jest „ściśle tajna”

ABW zatrzymało zastępcę Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie. Sprawa jest „ściśle tajna”

Rzeszów
Rzeszów / Źródło: Fotolia / marcinbawiec
Zatrzymanie miało związek ze śledztwem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

W toku śledztwa w dniu 15 marca 2017 roku, na podstawie postanowienia wydanego przez prokuratora, funkcjonariusze Delegatury w Krakowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonali zatrzymania Wojciecha L. - Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Po doprowadzeniu zatrzymanego do siedziby Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, wykonano czynności procesowe z jego udziałem. Polegały one na ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutu nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 par. 1 kodeksu karnego). Wojciech L. został także przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Po wykonaniu tych czynności prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych oraz zawieszenia w czynnościach funkcjonariusza Policji.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zatrzymanie Wojciecha L. związane jest z badanym, w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego, wątkiem dotyczącym nieprawidłowości w działalności Zarządu w Rzeszowie CBŚP i jego poprzedników prawnych. Przedstawiony podejrzanemu zarzut dotyczy bowiem okresu, kiedy był on funkcjonariuszem tej komórki organizacyjnej Policji. Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, jak również fakt, iż treść zarzutu objęta jest klauzulą „ściśle tajne", prokuratura nie udziela żadnych dodatkowych informacji. Dziennikarze TV Republika podali, że całe postępowanie dotyczy korupcji oraz przestępstw związanych z handlem ludźmi i czerpaniem korzyści z prostytucji. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano 15 osób.

Źródło: Prokuratura Krajowa
+
 4

Czytaj także