Ulica imienia Janusza Korwin-Mikkego? Polityk wysłał pismo do Rady Miejskiej

Ulica imienia Janusza Korwin-Mikkego? Polityk wysłał pismo do Rady Miejskiej

Janusz Korwin-Mikke
Janusz Korwin-Mikke Źródło: Newspix.pl / KAROL SEREWIS
Janusz Korwin-Mikke nie chce ulicy nazwanej jego imieniem. Kiedy polityk dowiedział się o planach Rady Miejskiej w Jaworze, postanowił wysłać specjalne pismo w tej sprawie.

W Jaworze nazwy ulic będą zmieniane w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Po przeprowadzonych konsultacjach Urząd Miejski zaproponował, by ulica gen. Zygmunta Berlinga nosiła imię Janusza Korwin-Mikkego. Prezes partii Wolność odniósł się do tych informacji w specjalnym piśmie, które skierował do przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworze. Treść dokumentu opublikował portal jawor24h.pl.

„Dowiedziałem się, że w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazw ulic Berlinga i Rapackiego, padła propozycja, aby jedną z nich nazwać moim imieniem. Serdecznie dziękuję za nominację, jednak biorąc pod uwagę kandydatury tak wybitnych i dzielnych ludzi, jak kardynał Stefan Wyszyński i rotmistrz Witold Pilecki, proszę Radę Miejską w Jaworze o poparcie tych kandydatur i uhonorowanie tych wybitnych postaci, nadając odpowiednim ulicom ich nazwy” – napisał Korwin-Mikke.

Zmiana nazw ulic

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, jak brzmi pełna nazwa aktu prawnego, została uchwalona przez Sejm 1 kwietnia bieżącego roku, a 19 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ją.

Postanowienia ustawy dają władzom samorządowym 12 miesięcy od dnia wejścia aktu prawnego w życie na to, by zmienić nazwy budynków, ulic czy placów, jeśli noszą „odwołują się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989”. Według szacunków autorów ustawy w Polsce jest od około 1200 do 1400 miejsc, których nazwy w zgodzie z zapisami ustawy będą musiały zostać zmienione.

Posłowie zdecydowali również, że zmiana nazwy np. ulicy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów, w których występować będzie nazwa poprzednia. Decyzje w sprawie ustalenia czy nazwa propaguje zakazane ustroje będzie podejmował wojewoda po konsultacji z Instytutem Pamięci Narodowej.

Źródło: jawor24h.pl
 24

Czytaj także