Samochód ciężarowy Polaka zabitego w zamachu w Berlinie zostanie przekazany polskiej prokuraturze

Samochód ciężarowy Polaka zabitego w zamachu w Berlinie zostanie przekazany polskiej prokuraturze

Pojazd Polaka zamordowanego w zamachu w Berlinie
Pojazd Polaka zamordowanego w zamachu w Berlinie / Źródło: Newspix.pl / ABACAPRESS.COM
Ciągnik siodłowy i naczepa, wykorzystane do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w Niemczech, zostaną przekazane polskiej prokuraturze.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie prowadzi śledztwo w sprawie „zabójstwa Polaka w celu zaboru ciężarówki wraz z naczepą i posłużenia się nią jako narzędziem do ataku na grupę ludności zgromadzoną na jarmarku świątecznym w Berlinie”. Do przestępstwa tego doszło 19 grudnia 2016 roku w Berlinie na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

W toku tego śledztwa strona niemiecka zrealizowała postulat wniosku o pomoc prawną Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2016 roku, uzupełniony stanowiskiem strony polskiej w dniu 6 lutego 2017 roku. Dotyczył on przekazania na potrzeby polskiego śledztwa ciągnika siodłowego oraz naczepy, użytych jako narzędzie do zamachu. Ciągnik wraz z naczepą są niezbędne w śledztwie, którego przedmiotem jest ustalenie i pociągniecie do odpowiedzialności sprawcy zabójstwa obywatela polskiego oczekującego na rozładunek w Berlinie.

Prokuratura niemiecka przekazała dowody rzeczowe bez zastrzeżenia ich zwrotu. Aktualnie trwają ustalenia określające warunki techniczne przejęcia tych przedmiotów na terytorium Polski. Niezwłocznie po wydaniu ciągnika siodłowego i naczepy, prokurator prowadzący postępowanie oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przystąpią do czynności procesowych, których celem jest zweryfikowanie i ewentualne uzupełnienie ustaleń faktycznych, wynikających z czynności przeprowadzonych przez stronę niemiecką.

„Przeciwko interesom Polski i obywatela polskiego”

Postępowanie to prowadzone jest o czyn z art. 148 par. 2 pkt 2 i 3 kodeksu karnego w zbiegu z art. 280 par. 2 kodeksu karnego w zbiegu z art. 126c par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego i art. 110 par. 1 kodeksu karnego. Grozi za nie kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Polskie śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu. Zgodnie z art. 110 par. 1 kodeksu karnego ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany m.in. przeciwko interesom Polski i obywatela polskiego. Taki stan faktyczny występuje właśnie w tej sprawie.

Źródło: pk.gov.pl
+
 0

Czytaj także