Reprywatyzacja w Warszawie. Weszła w życie ustawa o komisji weryfikacyjnej

Reprywatyzacja w Warszawie. Weszła w życie ustawa o komisji weryfikacyjnej

Warszawa (fot. bart5 / Fotolia)
5 maja weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie.

Zgodnie z założeniami ustawy, powstanie "komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa". Chodzi o przypadki tzw. "dzikiej reprywatyzacji". Postępowanie w tej sprawie prowadzi m.in. prokuratura, swój raport opublikowało też CBA. 

W skład komisji wejdzie przewodniczący powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Ministra Sprawiedliwości złożony w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz 8 członków w randze sekretarza stanu, powoływanych i odwoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

"Komisja ma na celu usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Ponadto Komisja może występować do właściwych organów w razie stwierdzenia, w toku postępowania przed Komisją, okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw lub wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych z naruszeniem prawa, a także okoliczności utrudniających ujawnianie przestępstw" – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Uprawnienia

Nad pracami komisji będzie czuwać sąd administracyjny. Będzie ona podejmowała decyzje administracyjne w formie uchwał, a wszystkie organy państwowe będą zobowiązane do udzielania jej pomocy i informacji. Komisja ma się zajmować wszystkimi zgłoszonymi przez poszkodowanych sprawami, ma pracować jawnie. Stawić przed komisją musi się każdy wezwany pod rygorem kary. 

Jakie decyzje może podjąć komisja?

Po przeprowadzeniu postępowania rozpoznawczego dotyczącego określonej nieruchomości, komisja będzie mogła wydać decyzję administracyjną, w której:

 • utrzyma w mocy wydaną wcześniej decyzję reprywatyzacyjną;
 • uchyli decyzję reprywatyzacyjną w całości albo w części i orzeknie co do istoty sprawy;
 • uchyli decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który wydał taką ostateczną decyzję, jeżeli została wydana z naruszeniem prawa, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie;
 • w razie, gdy decyzja reprywatyzacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne, stwierdzi wydanie tej decyzji z naruszeniem prawa i wskaże okoliczności, z powodu których nie można jej uchylić;
 • umorzy postępowanie rozpoznawcze.

Czytaj także

 7
 • PO+KOD+PSL+SLD+N=Targowica IP
  Dlaczego ganster Schetyna od Afery Hazardowej I HGW od  grabiezy Kamienic sa jeszcze na Wplnosci!?????Oni POwinni dawno siedzie!!Oczyscic POlske z czeronej przestepczej mafi Platformy-Oszustow,skonfiskowac mienie I POsadzic POsitwe na 20-lat bez wyroku!!Zdelegalizowac przestepcza grupe POsitwy wszystkich POzamykac!!Nie ma miejsca dla czerwonych zdrajcow I zlodzeji z POsitwy!!Nie POzwolmy zdrjcow z POszamba dojsc do wladzy!!
  • zefirek IP
   No to Warszawa zostanie zryta tak że żaden złodziej, nie zostanie na wolności ! Ratusz już płacze po nocach !
   • Robnad IP
    ~~~~~~~~~~

    zamiast bredzić kopiując mądrości pieszczochów komuny, sprawdź sobie lewacki matole, jak ta kwestia jest uregulowana w Niemczech, wzorcu demokracji lemingów, nie mówiąc o obowiązującej tam cenzurze. to raz.
    zaś dwa, co to ma do przekrętów geszefciary bufetowej?
    • ~~~~~~~~~~ IP
     Eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego ,będących członkami państwowej egzekutywy miażdżą reformę Ziobry , absolwenta tegoż wydziału, reformy sądownictwa, a konkretnie Krajowej Rady Sądownictwa.

     Z ich opinii wynika , że planowane zmiany są jawnie niekonstytucyjne, likwidują trójpodział władzy oraz niszczą niezawisłość sędziowską. Eksperci UJ zaznaczają, że prawo wyboru członków KRS przez środowisko prawnicze wynika z zapisów Konstytucji, a proponowane zmiany, polegające na wyborze jej członków przez Sejm oznaczają de facto likwidację KRS jako organu reprezentującego środowisko sędziów. Zwracają także uwagę, że tak duży wpływ władzy ustawodawczej na obsadę KRS tj. organu, mającego strzec niezależności sędziów, w praktyce oznacza jej podporządkowanie władzy politycznej.

     Dostaje się też samemu min. sprawiedliwości, który po wejściu w życie projektowanych zmian mógłby arbitralnie powoływać lub odwoływać prezesów sądów, a więc w bezpośredni lub przynajmniej pośredni sposób wpływać na pracę sędziów – a to kolejny zapis stojący w oczywistej sprzeczności z zapisami obowiązującej konstytucji. Podobnie jak wygaszenie mandatów sędziów KRS w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, choć na ten aspekt zwrócił uwagę inny absolwent tej uczelni, prezydent Duda.

     Opinia ekspertów “Alma Mater Jagellonica”, wydana akurat dwa dni po skandalicznej wypowiedzi prezydenta Dudy, o kaście prawników, chroniących innych prawników, musi być dla niego policzkiem. Ciekawe czy weźmie sobie do serca opinie ekspertów prawniczych swojej macierzystej uczelni i posłucha ich. Jeśli jednak to zrobi i zawetuje ustawę autorstwa Ziobry, sam stanie się prawnikiem, który uchroni interesy innych prawników, wpadając tym samym w pułapkę swoich własnych słów. A może lepiej było nie wychodzić przed szereg?
     • jozef47 IP
      A dlaczego pani Gronkiewicz jeszcze na wolnosci ? Przeciez sa dowody na jej kretactwo ! I co ? I nic. Gdybym ja cos przeskrobal to od razu z grubej rury. A tam cisza.. Taka to i sprawiedliwosc. Czy to POwska czy tez PISowska. To samo bagienko. I idz glosowac czlowieku. Na kogo ? Jak wszyscy tacy sami. A niech was wszystkich.......