„Złodziejski proceder reprywatyzacji urósł pod skrzydłami prezydenta Warszawy”

„Złodziejski proceder reprywatyzacji urósł pod skrzydłami prezydenta Warszawy”

Patryk Jaki
Patryk Jaki / Źródło: Newspix.pl / KONRAD KOCZYWAS / FOTONEWS
Przewodniczący tzw. komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie Patryk Jaki na antenie TVP Info stwierdził, że „złodziejski proceder reprywatyzacji urósł pod skrzydłami prezydenta Warszawy, którym była Hanna Gronkiewicz-Waltz”.

– Moim celem będzie przede wszystkim rozliczenie złodziejskiej reprywatyzacji i całej mafii. Musimy mieć świadomość tego, że do Warszawy przyjechała któregoś dnia zorganizowana grupa przestępcza, która rozkradła nieruchomości warte kilkadziesiąt miliardów złotych, powyrzucała biednych ludzi do piwnic i na ulice, a państwo polskie było bezradne. (…) Sprawy chowano pod dywan – stwierdził Jaki, po czym dodał, że kolejnym zadaniem komisji będzie „podnieść Polskę z kolan po tym, jak ta grupa skopała i upokorzyła państwo”.

Krytyka elit

Wiceminister sprawiedliwości, który pełni równocześnie funkcję przewodniczącego komisji weryfikacyjnej podkreślił, że „będzie robił, co w jego mocy”, by „odwrócić decyzje” reprywatyzacyjne. W odpowiedzi na krytykę ze strony części środowisk prawniczych, m.in. prof. Andrzeja Rzeplińskiego, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził, że formułują ją osoby niedouczone. Jak wskazał, komisja będzie weryfikować postępowania administracyjne, a nie sądowe.

„Złodziejski proceder pod skrzydłami prezydenta”

- Złodziejski proceder reprywatyzacji urósł pod skrzydłami prezydent Warszawy, który była Hanna Gronkiewicz-Waltz (…), chciałbym, że prezydent podzieliła się z komisją swoją wiedzą, która jest wiedzą publiczną, i którą dobyła, jako urzędnik publiczny – dodał.

Czytaj też:
Wiceminister Jaki szefem komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. „Ma naprawić krzywdę tysięcy ludzi”

Czym zajmie się komisja?

Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa ma zajmować się przypadkami tzw. „dzikiej reprywatyzacji”. Postępowanie w tej sprawie prowadzi m.in. prokuratura, swój raport opublikowało też CBA.

Komisja ma na celu usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Ponadto Komisja może występować do właściwych organów w razie stwierdzenia, w toku postępowania przed Komisją, okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw lub wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych z naruszeniem prawa, a także okoliczności utrudniających ujawnianie przestępstw.

W skład komisji, oprócz wiceministra Jakiego, wejdzie także 8 członków w randze sekretarza stanu, powoływanych i odwoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia

Nad pracami komisji będzie czuwać sąd administracyjny. Będzie ona podejmowała decyzje administracyjne w formie uchwał, a wszystkie organy państwowe będą zobowiązane do udzielania jej pomocy i informacji. Komisja ma się zajmować wszystkimi zgłoszonymi przez poszkodowanych sprawami, ma pracować jawnie. Stawić przed komisją musi się każdy wezwany pod rygorem kary.

Jakie decyzje może podjąć komisja?

Po przeprowadzeniu postępowania rozpoznawczego dotyczącego określonej nieruchomości, komisja będzie mogła wydać decyzję administracyjną, w której:

  • utrzyma w mocy wydaną wcześniej decyzję reprywatyzacyjną;
  • uchyli decyzję reprywatyzacyjną w całości albo w części i orzeknie co do istoty sprawy;
  • uchyli decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który wydał taką ostateczną decyzję, jeżeli została wydana z naruszeniem prawa, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie;
  • w razie, gdy decyzja reprywatyzacyjna wywołała nieodwracalne skutki prawne, stwierdzi wydanie tej decyzji z naruszeniem prawa i wskaże okoliczności, z powodu których nie można jej uchylić;
  • umorzy postępowanie rozpoznawcze.
 42

Czytaj także