Rezygnacja prezesa spółki odpowiedzialnej za gazoport w Świnoujściu. Zarząd GAZ-System wydał komunikat

Rezygnacja prezesa spółki odpowiedzialnej za gazoport w Świnoujściu. Zarząd GAZ-System wydał komunikat

Gazoport LNG w Świnoujściu
Gazoport LNG w Świnoujściu / Źródło: polskielng.pl
Jan Chadam zrezygnował z kierowania spółką LNG S.A., która odpowiadała za terminal skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. Jego zadania przejmie Izabella Łyś-Gorzkowska.

W wydanym w środę 31 maja komunikacie zarządu spółki GAZ-SYSTEM S.A. poinformowano o złożeniu w dniu 29 maja przez Jana Chadama rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki Polskie LNG S.A. Postanowiono, że zmiana wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku. Do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu delegowana została Przewodnicząca Rady Nadzorczej Izabella Łyś-Gorzkowska. Chadam swoją funkcję sprawował od kwietnia 2015 roku.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innym niż wschodni.

W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Czytaj także

 3
 • Mieszko 1 IP
  Po co nam ten gazoport w Swnioujscu skoro wykryto olbrzymie zloza gazu pod Poznaniem.
  • Andriej Likoff IP
   Pewno dotarło do prezesa, że kierowanie czymś co jest zbudowane na złość komuś. Nie będzie mu zaliczone w jego drodze ku doskonałości na + i już teraz się z tego wycofał.
   Rozsądny facet Potrafi myśleć perspektywicznie i to dalej niż to jego obecne wcielenie.