Zarzuty dla byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przywłaszczenie co najmniej 21 mln zł

Zarzuty dla byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przywłaszczenie co najmniej 21 mln zł

prawo fot. sebra/fotolia.pl
9 czerwca prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty Krzysztofowi S. – byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zarzuty te mają związek z prowadzonym śledztwem dotyczącym przywłaszczenia co najmniej 21 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie podejrzany jest o udział od 15 lutego 2013 roku do 16 września 2016 roku w zorganizowanej grupie przestępczej. Na czele tej grupy stał inny podejrzany w tej sprawie Andrzej P. - Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W jej skład wchodzili również między innymi Główna Księgowa tego sądu - Marta K., Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa - Marcin B. oraz przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty poświadczające rzekome wykonanie zleceń na rzecz tego sądu w celu uzyskania nienależnych środków pieniężnych.

Prokurator zarzucił także Krzysztofowi S. niedopełnienie obowiązków prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie i przyjmowanie korzyści majątkowych znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 376 tysięcy 300 złotych. Krzysztof S. podejrzany jest również o pranie brudnych pieniędzy i poświadczania nieprawdy w dokumentach.

Po ogłoszeniu zarzutów prokurator przesłuchał byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w charakterze podejrzanego. Z uwagi na rolę w przestępczym procederze podejrzanego prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Skuteczne zażalenie prokuratora

Sędzia Krzysztof S. został zatrzymany 8 czerwca przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego działających na polecenie prokuratora. Zatrzymanie sędziego było możliwe po tym, jak Sąd Najwyższy podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Krzysztofa S. Uchwała ta została podjęta na skutek zażalenia złożonego przez prokuratora Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. 20 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi-Sąd Dyscyplinarny uchylił bowiem immunitet byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ale nie uwzględnił wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokuratura nie zgodziła się z tą częścią rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Łodzi-Sądu Dyscyplinarnego i zaskarżyła ją do Sądu Najwyższego.

Sprawa jest rozwojowa

W śledztwie dotyczącym przywłaszczenia co najmniej 21 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie prokuratorskie zarzuty usłyszało już wiele osób pełniących kierownicze funkcje w tym sądzie oraz w Centrum Zakupów Dla Sądownictwa w Krakowie. Zarzuty usłyszeli również przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty poświadczające rzekome wykonanie zleceń na rzecz tego sądu w celu uzyskania nienależnych środków pieniężnych. Wśród podejrzanych są między innymi: Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Główna Księgowa tego sądu i Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa. Wobec tych osób w dalszym ciągu stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Czytaj także

 2