Uczniowie gimnazjów nie zawiedli. Średnia z polskiego to 69 procent

Uczniowie gimnazjów nie zawiedli. Średnia z polskiego to 69 procent

Uczniowie piszący test (zdj. ilustracyjne)
Uczniowie piszący test (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Fotolia / vectorfusionart
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki z przeprowadzonego w kwietniu egzaminu gimnazjalnego. Test sprawdzał umiejętności posiadane przez młodzież w wieku 16 lat, która kończy właśnie kolejny etap nauczania i opuszcza mury gimnazjów.

Jak wynika z danych CEK, polscy gimnazjaliści znacznie lepiej radzą sobie z językiem polskim, niż z matematyką. Z tego pierwszego przedmiotu średnia uzyskanych w całym kraju punktów wyniosła 69 proc. Matematyka poszła gimnazjalistom aż o 22 punkty procentowe gorzej. Średni wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie wyniósł 59 proc. punktów, a za zadania z tzw. przyrody, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii - 52 proc. punktów.

Uczniowie zdawali także testy z języków obcych. Sprawdzian przebiegał na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego wyniósł 67 proc. punktów, z niemieckiego - 54 proc., z rosyjskiego - 60 proc., z francuskiego - 69 proc., z hiszpańskiego - 65 proc., a z włoskiego - 65 proc.

Średni wynik z egzaminu na poziomie rozszerzonym z angielskiego wyniósł 49 proc. punktów, z niemieckiego - 41 proc., z rosyjskiego - 38 proc., z francuskiego - 78 proc., z hiszpańskiego - 70 proc., a z włoskiego - 62 proc.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło około 344 500 spośród około 358 0002 uczniów III klas gimnazjum (ok. 96 proc.). Każdy uczeń III klasy gimnazjum może sam sprawdzić swoje wyniki na stronie internetowej CEK, po wpisaniu swojego nr PESEL oraz hasła, które otrzymał wcześniej w szkole.

Co sprawdził egzamin?

Jak przekonują pracownicy CKE w raporcie podsumowującym wyniki egzaminu, „uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z wiedzy o społeczeństwie sprawdzające umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji”. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością opisywania za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między różnymi wielkościami, a z geografii − umiejętnością odczytywania danych z tabeli.

Kłopot dla osób kończących gimnazjum stanowiły z kolei między innymi „zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej” oraz zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie geometryczne, wymagające analizy informacji zawartych w jego treści oraz skorzystania z własności kątów wierzchołkowych i przyległych, a z fizyki – zadanie dotyczące zastosowania do obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciała stałego.

Czytaj także

 1