Kolejna kasa SKOK jest niewypłacalna. KNF ogłosił jej upadłość

Kolejna kasa SKOK jest niewypłacalna. KNF ogłosił jej upadłość

Siedziba SKOK, zdjęcie ilustracyjne
Siedziba SKOK, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Newspix.pl / fot. Damian Burzykowski
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że Sąd Rejonowy w Opolu wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości kolejnej kasy SKOK.

Sprawa dotyczy Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu. KNF zawiesiła działalność „Twojej” SKOK z dniem 12 maja 2017 r. „Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że „Twoja” SKOK posiadała na dzień 24 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości minus 42 mln 991 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie minus 28,14 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność” – napisano wówczas w komunikacie KNF. Udzielona wcześniej w latach 2013–2015 r. pomoc finansowa Twojej SKOK przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że zostały spełnione ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa Twojej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań, a podejmowane działania restrukturyzacyjne nie przyniosły oczekiwanych efektów. Decyzja sądu oznacza, że wierzyciele Twojej SKOK będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Czytaj także

 0