Polska inicjatorem ważnego listu do Tuska. Podpisało się pod nim 17 premierów UE

Polska inicjatorem ważnego listu do Tuska. Podpisało się pod nim 17 premierów UE

Beata Szydło
Beata Szydło / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Premier Beata Szydło wraz z 16 innymi szefami rządów państw UE, przesłała list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Wskazano na potrzebę silniejszego wyeksponowania szeroko rozumianych kwestii cyfrowych na najwyższym poziomie politycznym UE.

Sygnatariuszami listu Premier Szydło są premierzy: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz prezydent Litwy.

W liście czytamy m.in. że mimo iż agenda cyfrowa składa się z wielu odrębnych inicjatyw, które mogą wydawać się niezwiązane ze sobą, powinniśmy być świadomi, że skumulowany efekt jednolitego rynku cyfrowego ma kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiego społeczeństwa, gospodarki i samej Unii jako projektu politycznego. Większe zaangażowanie Rady Europejskiej w dyskusji nad DSM miałoby też, ze względu na wysoki poziom polityczny, znaczenie porządkujące na rzecz większej spójności wdrażania Strategii, zarówno po stronie KE i Rady UE.

– Unia Europejska powinna wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, tak aby mogły one skutecznie wdrażać nowe technologie. Rynek europejski musi być atrakcyjnym miejscem dla innowacyjnych przedsiębiorstw z całego świata – powiedziała minister Anna Streżyńska, jedna z inicjatorek listu.

– Rada Europejska, która poprzez przyjmowane konkluzje może wskazywać kierunek działania wszystkim instytucjom i państwom UE, powinna regularnie zajmować się kwestiami cyfrowymi, tak aby proces implementacji Strategii Jednolitego Rynku cyfrowego przebiegał jak najsprawniej. Okazało się, ze ponad połowa członków UE podziela nasz pogląd w tej sprawie. Zadaniem listu jest też promocja i utrwalenie pozytywnego przekazu wokół agendy cyfrowej UE, która naszym zdaniem ma szczególny potencjał integrujący Unię pod względem nie tylko gospodarczym, ale i politycznym – stwierdził minister Krzysztof Szubert, który jako pełnomocnik rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, wspólnie z wiceministrem Spraw Zagranicznych Konradem Szymańskim, koordynował przygotowanie listu.

Tematem listu jest dalsza praca nad opublikowaną w 2015 roku Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego. Ogłoszony w maju tego roku przegląd tej strategii jest, zdaniem sygnatariuszy listu, dobrą okazją do oceny jej dotychczasowych wyników i zastanowienia się nad sposobami zwiększenia tempa prac poprzez nadanie jej należytego miejsca w politycznej agendzie członków UE.

W opinii autorów listu potrzebny jest szeroki polityczny konsensus, aby zakończyć budowę DSM w Europie jak najszybciej. Można to osiągnąć poprzez znoszenie dalszych barier na rynkach EU i podejmowanie śmiałych wyzwań rynku cyfrowego, przekraczających możliwości pojedynczego państwa. Uświadomienie wagi spraw cyfrowych wszystkim szefom rządów i głowom Państw UE jest niezwykle ważne, ponieważ w pełni ukształtowany jednolity rynek cyfrowy oznacza szereg korzyści dla obywateli UE, ale również dla firm unijnych, a także dla samej UE i jej miejsca w globalnym ekosystemie gospodarczym i politycznym.

Czytaj także

 3